Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.56

Pöytäkirja StVP 28/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—10.55

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok jäsen Kaisa Juuso ps (7, 8, 9, 10, 11) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (9, 10, 11) (8 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valiokunnan oma asiaO 35/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-299254
vkn_muistio_O_35_2020vp.pdf
A 3
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300139
Ote_PeVP_30_2020.pdf
B 3

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PeVP 30/2020 vp — pöytäkirjanote. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19 -epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 10/2020 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 41/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298341
E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 44/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298792
Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-299980
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300280
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300281
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299984
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299979
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299943
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300088
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299961
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Turun kaupunki Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300080
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300260
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 professori Kalle Saksela, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300061
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 johtaja Mika Rämet, Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300066
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300079
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299926
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300089
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300273
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
O 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300087
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Kehitysvammaliitto ry Asiantuntijalausunto
P 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300051
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Q 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300142
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
R 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300074
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Omaishoitajaliitto ry Asiantuntijalausunto
S 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300098
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
T 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300046
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Mielenterveys ry Asiantuntijalausunto
U 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299925
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
V 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300103
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
W 8

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.5.2020: 

Kuultavina olivat: 

 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho valtiovarainministeriöliite
 • talousjohtaja Mikko Staff sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kansaneläkelaitosliite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • Helsingin kaupunkiliite
 • Turun kaupunkiliite
 • Espoon kaupunkiliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • professori Kalle Saksela Helsingin yliopistoliite
 • johtaja Mika Rämet Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskusliite
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymäliite
 • A-klinikkasäätiöliite
 • Hyvinvointiala HALI ryliite
 • Invalidiliitto ryliite
 • Kehitysvammaliitto ryliite
 • Lastensuojelun Keskusliittoliite
 • Lääketeollisuus ryliite
 • Omaishoitajaliitto ryliite
 • Suomen Apteekkariliitto ryliite
 • Suomen Mielenterveys ryliite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • Vanhustyön keskusliitto ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 1/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

10.  Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp

Valiokunta päätti pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä seuraavia lisätietoja: 

- sairaanhoitopiireittäin tiedot siitä, kuinka paljon koronavirustestejä on tehty ja kuinka paljon tartuntoja on löydetty. Tiedot pyydetään myös ikäryhmittäin; 

- tiedot eristämisten ja karanteeniin asettamisten käytännön toteutumisesta; 

- valtioneuvoston periaatepäätöksessä 6.5.2020 tarkoitetun kansalaisten kasvomaskien käyttämisen tarvetta koskevan selvityksen toimeksiannon, kun toimeksiannosta on päätetty. 

11.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

12.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.5.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Harri 
Sintonen