Pöytäkirja
StVP
28
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (9, 10, 11) (8 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-299254
vkn_muistio_O_35_2020vp.pdf
A 3
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300139
Ote_PeVP_30_2020.pdf
B 3
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PeVP 30/2020 vp - pöytäkirjanote. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19 -epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298341
E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298792
Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-299980
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi
6.5.2020
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300280
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300281
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299984
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299979
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299943
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300088
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299961
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Turun kaupunki Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300080
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300260
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 professori Kalle Saksela, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300061
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 johtaja Mika Rämet, Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300066
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300079
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299926
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto
M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300089
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300273
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
O 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300087
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Kehitysvammaliitto ry Asiantuntijalausunto
P 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300051
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
Q 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300142
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
R 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300074
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Omaishoitajaliitto ry Asiantuntijalausunto
S 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300098
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
T 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300046
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Suomen Mielenterveys ry Asiantuntijalausunto
U 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299925
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
V 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300103
VNS 1/2020 vp StV 06.05.2020 Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
W 8
Valiokunnassa olivat etäkuultavina (5.5.2020): 
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
liite
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Helsingin kaupunki
liite
Turun kaupunki
liite
Espoon kaupunki
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
professori
Kalle
Saksela
Helsingin yliopisto
liite
johtaja
Mika
Rämet
Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
liite
A-klinikkasäätiö
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Invalidiliitto ry
liite
Kehitysvammaliitto ry
liite
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Omaishoitajaliitto ry
liite
Suomen Apteekkariliitto ry
liite
Suomen Mielenterveys ry
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Vanhustyön keskusliitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
Valiokunta päätti pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä seuraavia lisätietoja: 
- sairaanhoitopiireittäin tiedot siitä, kuinka paljon koronavirustestejä on tehty ja kuinka paljon tartuntoja on löydetty. Tiedot pyydetään myös ikäryhmittäin; 
- tiedot eristämisten ja karanteeniin asettamisten käytännön toteutumisesta; 
- valtioneuvoston periaatepäätöksessä 6.5.2020 tarkoitetun kansalaisten kasvomaskien käyttämisen tarvetta koskevan selvityksen toimeksiannon, kun toimeksiannosta on päätetty. 
11
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 6.5.2020 14.42