Pöytäkirja
StVP
3
2019 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 19.6.2019 klo 9.30—10.15
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
(3)
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö
Esityslistan liite EDK-2019-AK-256095
Lausuntopyyntö.pdf
A 3
Merkittiin, että valiokuntaneuvos Harri Sintonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 
Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö valiokunnan sihteerimääräyksestä. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti puoltaa apulaispääsihteerin ehdotusta valiokunnan sihteerimääräyksestä. 
4
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Muu asiakirja EDK-2019-AK-256115
StV:n osuus.pdf
Liite 3: StV:n osuus 
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
5
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253053
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 35/2018 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
- Päätettiin, että valiokunnan kesämatka tehdään Pirkanmaalle. 
- Päätettiin, että valiokunnan tutustumismatka tehdään Tanskaan. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 3.3.2020 11.24