Pöytäkirja
StVP
30
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 10.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Anu
Vehviläinen
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (4, 5, 6, 7)
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk (1, 2, 3, 4)
varajäsen
Petri
Huru
ps
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-302090
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
A 3
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2020-AK-300139
Ote_PeVP_30_2020.pdf
Päätettiin, että asiasta annetaan perustuslakivaliokunnalle lausunto. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302714
O 8/2020 vp StV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-302715
O 8/2020 vp StV 19.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
6
Muut asiat
Päätettiin, ettei tänä vuonna kotimaan kesämatkaa järjestetä ja että suunniteltu kaukomatka Kanadaan 8.—17.9.2020 peruutetaan. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 18.48