Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.19

Pöytäkirja StVP 33/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 28.5.2020 klo 10.30—12.05

Läsnä
puheenjohtaja Anu Vehviläinen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (7 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Noora Koponen vihr jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Juhana Vartiainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Petri Honkonen kesk (10, 11) (9 osittain) varajäsen Katja Hänninen vas varajäsen Pia Kauma kok varajäsen Jari Koskela ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntaneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Esityslistan liite EDK-2020-AK-304220
PUPL 13_2020_19§.pdf

Puhemies nimitti OTM, pääsihteeri Päivi Salon valiokuntaneuvoksen (VL 13) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020–31.3.2021 ja määräsi hänet toimimaan tämän ajan sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteerinä. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;

Valtioneuvoston E-selvitysE 56/2020 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Toimenpidealoite elimenluovuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta

ToimenpidealoiteTPA 68/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6.  Toimenpidealoite kansallisen muistiohjelman jatkamisesta

ToimenpidealoiteTPA 71/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304512
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-304513
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304281
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304286
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304287
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304288
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304289
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304291
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304292
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304293
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304294
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304295
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-304296
HE 78/2020 vp StV 28.05.2020 Teollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto
M 7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-304303
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta
N 7

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 27.5.2020: 

Kuultavana oli: 

 • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • Kansaneläkelaitosliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • KT Kuntatyönantajatliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite
 • Teollisuusliitto ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Eläketurvakeskus
 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä päätettiin lisätä uusi kappale neljännen kappaleen jälkeen seuraavasti: "Valiokunta pitää tärkeänä, että vaikutukset toimeentuloon, työllisyyteen sekä liikkuvuuteen työn perässä paikkakunnalta toiselle selvitetään väliaikaisen muutoksen päättymisen jälkeen. Valiokunta pitää lisäksi tärkeänä, että koronavirusepidemian vaikutuksia nuorten kesätyöpaikkojen riittävyyteen ja tilanteeseen seurataan tarkoin." 

Ed. Juvonen ed. Koskelan kannattamana ehdotti mietintöön lisättäväksi seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää nuorille, opiskelijoille ja kotiutettaville varusmiehille toteutettavan työllistymistä edistävän palkkatukimallin mahdollisuuden kiireellisesti." 

Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—4. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Ajankohtaista koronaviruksesta

Valiokunnan oma asiaO 8/2020 vp
Lisäselvitys EDK-2020-AK-304224
O 8/2020 vp StV 28.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-304225
O 8/2020 vp StV 28.05.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 8

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

9.  Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

Valiokunnan oma asiaO 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-304238
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 9

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Harri 
Sintonen