Viimeksi julkaistu 23.9.2021 15.30

Pöytäkirja StVP 35/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 22.9.2021 klo 9.30—11.03

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2, 3) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13) (10, 11 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 

4.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

6.  Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 81/2020 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388411
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 ylilääkäri, linjajohtaja Markku Kuisma, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388921
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-389325
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388996
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 komisario Katja Nissinen, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388927
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 toimitusjohtaja Hannu Jouhki, A-klinikkasäätiö sr Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-388929
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 toimitusjohtaja Hannu Jouhki, A-klinikkasäätiö sr Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388943
VNS 4/2021 vp StV 17.09.2021 asiantuntija Riikka Perälä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Asiantuntijalausunto
G 5

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten hallintovaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2021. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylilääkäri, linjajohtaja Markku Kuisma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • kehittämispäällikkö Airi Partanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • komisario Katja Nissinen Helsingin poliisilaitosliite
 • toimitusjohtaja Hannu Jouhki A-klinikkasäätiö srliite
 • asiantuntija Riikka Perälä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ryliite

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389614
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389596
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389554
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 asiantuntija Julia Lumijärvi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389635
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389569
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 professori Riitta Ahonen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389604
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 toimitusjohtaja Kimmo Virtanen, Helsingin yliopiston apteekki Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-389605
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 toimitusjohtaja Kimmo Virtanen, Helsingin yliopiston apteekki Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-389710
HE 107/2021 vp StV 21.09.2021 toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
H 6

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava ekonomisti Antti Saastamoinen Kilpailu- ja kuluttajavirastoliite
 • toimitusjohtaja Merja Hirvonen Suomen Apteekkariliitto ryliite
 • asiantuntija Julia Lumijärvi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ryliite
 • lakimies Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ryliite
 • professori Riitta Ahonen Itä-Suomen yliopistoliite
 • toimitusjohtaja Kimmo Virtanen Helsingin yliopiston apteekkiliite
 • toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ryliite

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 8/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 23/2020 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 7/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-384877
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
A 7

Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset mietintöluonnokseen: 

Lisättiin kappaleen 42 viimeiseen virkkeeseen sana "kiireellistä". 

Lisättiin kappaleeseen 64 uusi virke toiseksi virkkeeksi: "Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että kliinisen lääketutkimuksen suhde toisiolakiin sekä muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käsittelyä koskevaan sääntelyy täsmennetään jatkossa." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-389803
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
22.9.2021

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin kappaleen 16 jälkeen uusi kappale seuraavasti: "Vaikka valiokunta pitää edellä todetuin perustein hallituksen esityksessä ehdotettuja rajauksia leskeneläkkeeseen perhe-eläketurvan tavoitteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisina, valiokunta pitää tärkeänä, että lapsettomien parien ja avopuolisoiden sosiaaliturvan riittävyyttä ja toimivuutta puolison kuoleman tapauksissa selvitetään jatkotyössä." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388866
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 hallitusneuvos Henna Huhtamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388619
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 yksikönpäällikkö Saija Nurminen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388817
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 kehityspäällikkö Minna Levander, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388622
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Rantanen, Keva Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388277
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 puheenjohtaja Stefan Lee, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388993
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388828
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-387636
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388845
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-388995
HE 103/2021 vp StV 17.09.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 11

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Henna Huhtamäki sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • yksikönpäällikkö Saija Nurminen ulkoministeriöliite
 • kehityspäällikkö Minna Levander Eläketurvakeskusliite
 • lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Rantanen Kevaliite
 • puheenjohtaja Stefan Lee Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtioneuvoston kanslialiite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

12.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

13.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 23.9.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen