Viimeksi julkaistu 23.9.2021 15.39

Pöytäkirja StVP 36/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 23.9.2021 klo 10.00—12.17

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (4, 5, 6, 7, 8) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Pia Kauma kok (4, 5) (3, 6 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Aki Lindén sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (4, 5) (6 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-389825
Hallituksen vuosikertomus 2020
A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valiokunnan matka v. 2022

Keskusteltiin valiokunnan matkasta vuodelle 2022. 

5.  Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390876
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 ylilääkäri Paula Tiittala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390894
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 lakimies Maija Neva, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390292
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 hallitusneuvos Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390784
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390724
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-390837
HE 131/2021 vp StV 23.09.2021 jaostopäällikkö, ylilääkäri Maija Kaukonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
F 6

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 

  • ylilääkäri Paula Tiittala sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa sosiaali- ja terveysministeriö
  • lakimies Maija Neva sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriö
  • hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöliite
  • hallitusneuvos Joni Hiitola opetus- ja kulttuuriministeriöliite
  • johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
  • jaostopäällikkö, ylilääkäri Maija  Kaukonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealiite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 24.9.2021 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen