Pöytäkirja
StVP
37
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 16.6.2020 klo 10.00—12.05
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (4, 5, 6, 7, 8) (3 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308341
HE 100/2020 vp StV 16.06.2020 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308353
HE 100/2020 vp StV 16.06.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308397
HE 100/2020 vp StV 16.06.2020 Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-308348
HE 100/2020 vp StV 16.06.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
D 3
Valiokunnassa olivat etäkuultavina: 
lakimies
Jenna
Uusitalo
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 4/2020 vp StV 16.06.2020 hallitusneuvos Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa olivat etäkuultavina: 
hallitusneuvos
Jaana
Huhta
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Satu
Karppanen
sosiaali- ja terveysministeriö
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 80/2020 vp StV 16.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-308370
HE 80/2020 vp StV 16.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308197
HE 80/2020 vp StV 16.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Lisäselvitys EDK-2020-AK-308198
HE 80/2020 vp StV 16.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
6
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-308223
TS_120620.pdf
TS-lista 
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (TS 28/2020 vp, TS 29/2020 vp ja TS 30/2020 vp; määräaika 16.7.2020) 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 17.6.2020 klo 8.30 (Arkadiasali) 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 17.6.2020 14.00