Pöytäkirja
StVP
39
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 18.6.2020 klo 8.00—9.10
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Sofia
Virta
vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Paula
Werning
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-309151
HE 4/2020 vp StV 18.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 101/2020 vp StV 18.06.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021—2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-308206
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021—2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta ("EU4Health-ohjelma")
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 22.6.2020 klo 16.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 18.6.2020 17.51