Viimeksi julkaistu 13.10.2021 17.09

Pöytäkirja StVP 40/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 13.10.2021 klo 9.30—11.44

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2) (3 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (pj. 3 osittain, 4, 5) jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Kim Berg sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (4, 5) (3 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2) (3 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2) (3 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd (3 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2) (3 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397728
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 ylijohtaja Markus Henriksson, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397730
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 vs. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398284
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 puheenjohtaja Juha Auvinen, Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397797
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397701
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397735
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja Marina Lampinen, Mehiläinen Oy Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397737
HE 146/2021 vp StV 13.10.2021 kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, MIELI Suomen Mielenterveys ry Asiantuntijalausunto
G 3

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ylijohtaja Markus Henriksson Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
  • vs. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
  • tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • puheenjohtaja Juha Auvinen Suomen yleislääketieteen yhdistys ryliite
  • toimialajohtaja Juha Jolkkonen Helsingin kaupunkiliite
  • perusturvajohtaja Sanna Svahn Espoon kaupunkiliite
  • yhteiskuntasuhde- ja yritysvastuujohtaja Marina Lampinen Mehiläinen Oyliite
  • kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck MIELI Suomen Mielenterveys ryliite

Kutsuttuna poissa oli: 

  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4.  Muut asiat

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 14.10.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo