Pöytäkirja
StVP
43
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 10.9.2020 klo 10.00—11.25
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (8, 9, 10) (7 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Arja
Juvonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Terhi
Koulumies
kok
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 23/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU; Saksan EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.7.-31.12.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311120
Saksan EU-puheenjohtajakausi STM-sektorilla
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-312450
EU; Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 13/2020 vp StV 10.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312694
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312828
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312866
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 lakimies Annika Korpela, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312897
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312876
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 johtaja, lakimies Minna Backman, Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312651
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312830
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-312831
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312871
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313316
HE 105/2020 vp StV 10.09.2020 Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
J 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 9.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Päivänsalo
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Susanna
Rahkonen
sosiaali- ja terveysministeriö
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
etuuspäällikkö
Marja-Leena
Valkonen
Kansaneläkelaitos
liite
tutkimuspäällikkö
Jussi
Tervola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
lakimies
Annika
Korpela
Suomen Kuntaliitto
liite
erityisasiantuntija
Anna
Järvinen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
johtaja, lakimies
Minna
Backman
Takuusäätiö sr
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Itä-Suomen yliopisto
liite
Tampereen yliopisto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Muu asiakirja EDK-2020-AK-312829
K_1_2020_ Liite 3_StVn_lausumat.pdf
Liite 3, StV:n osuus 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 11.9.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 10.9.2020 18.34