Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.55

Pöytäkirja StVP 43/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 10.9.2020 klo 10.00—11.25

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk jäsen Pekka Aittakumpu kesk (8, 9, 10) (7 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Minna Reijonen ps jäsen Hanna Sarkkinen vas jäsen Juhana Vartiainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Terhi Koulumies kok varajäsen Mikko Ollikainen 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 8/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 23/2020 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 23/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: EU; Saksan EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.7.-31.12.2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 91/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311120
Saksan EU-puheenjohtajakausi STM-sektorilla

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 99/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-312450
EU; Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 5/2020 vp
Vastine EDK-2020-AK-312787
HE 13/2020 vp StV 10.09.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312694
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312828
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312866
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 lakimies Annika Korpela, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312897
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312876
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 johtaja, lakimies Minna Backman, Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312651
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312830
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-312831
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-312871
HE 105/2020 vp StV 09.09.2020 Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-313316
HE 105/2020 vp StV 10.09.2020 Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
J 7

Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 9.9.2020: 

Kuultavina olivat: 

 • neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen sosiaali- ja terveysministeriö
 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho valtiovarainministeriö
 • etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen Kansaneläkelaitosliite
 • tutkimuspäällikkö Jussi Tervola Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • lakimies Annika Korpela Suomen Kuntaliittoliite
 • erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • johtaja, lakimies Minna Backman Takuusäätiö srliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
 • Lastensuojelun Keskusliittoliite
 • Itä-Suomen yliopistoliite
 • Tampereen yliopistoliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8.  Hallituksen vuosikertomus 2019

KertomusK 1/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-312829
K_1_2020_ Liite 3_StVn_lausumat.pdf

Liite 3, StV:n osuus 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 11.9.2020 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo