Viimeksi julkaistu 13.5.2022 11.21

Pöytäkirja StVP 43/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 3.5.2022 klo 10.00—10.26

ETÄKOKOUS

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Anneli Kiljunen sd (8, 9) (7 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (8, 9) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (8, 9) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Todettiin, että valiokunnan varajäsen ed. Petri Honkonen on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi tasavallan presidentin esittelyssä 29.4.2022. Siten hänen varajäsenyytensä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on perustuslain 48 §:n 1 momentin mukaan päättynyt. 

Merkittiin, että ed. Atte Kaleva on saanut täysistunnossa 29.4.2022 vapautuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 24/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 24/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-26205
HE 40/2022 vp StV 03.05.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöliite

6. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22517
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Etelä-Karjalan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22771
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22504
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Keski-Suomen hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22485
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Lapin hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22489
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22547
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22543
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22470
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22755
VNS 2/2022 vp StV 03.05.2022 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
I 6

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Etelä-Karjalan hyvinvointialueliite
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueliite
 • Keski-Suomen hyvinvointialueliite
 • Lapin hyvinvointialueliite
 • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueliite
 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueliite
 • Helsingin kaupunkiliite
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Varattiin tilaisuus kirjallisen lausunnon antamiseen. Ilmoittivat, että eivät lausu: Etelä-Savon hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Kainuun hyvinvointialue ja Pirkanmaan hyvinvointialue. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22720
HE 62/2022 vp StV 03.05.2022 juristi Antti Ristimäki, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22738
HE 62/2022 vp StV 03.05.2022 vastaava lakimies Elina Saari, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22635
HE 62/2022 vp StV 03.05.2022 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22806
HE 62/2022 vp StV 03.05.2022 toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-22909
HE 62/2022 vp StV 03.05.2022 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • juristi Antti Ristimäki Kansaneläkelaitosliite
 • vastaava lakimies Elina Saari Työllisyysrahastoliite
 • toiminnanjohtaja Aki Villman Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ryliite
 • toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestö ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Kuntaliittoliite

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.5.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo