Viimeksi julkaistu 5.5.2022 16.00

Pöytäkirja StVP 45/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 5.5.2022 klo 10.00—11.31

ETÄKOKOUS

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2, 3) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (pj. 4 osittain, 5, 6) jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (4 osittain) jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (pj. 4 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (5, 6) (4 osittain) varajäsen Sari Sarkomaa kok (4 osittain) varajäsen Ville Valkonen kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23396
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 neuvotteleva virkamies Perttu Wasenius, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-23397
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 neuvotteleva virkamies Perttu Wasenius, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23508
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-23509
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23510
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 johtava asiantuntija Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23548
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 teknologia- ja riskienhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23068
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23565
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23846
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23077
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23393
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-23391
HE 63/2022 vp StV 05.05.2022 Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
L 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Perttu Wasenius oikeusministeriöliite
 • hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitusneuvos Henna Huhtamäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Krista Lyyra sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Petri Lemettinen Kansaneläkelaitosliite
 • teknologia- ja riskienhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • hallintojohtaja Jussi Luomajärvi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • johtava lakimies Sami Uotinen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueliite
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • Itä-Suomen aluehallintovirastoliite

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 6.5.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen