Pöytäkirja
StVP
47
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 30.9.2020 klo 9.30—10.10
Läsnä
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316671
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316666
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316660
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316716
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316659
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316664
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-316665
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316658
HE 18/2020 vp StV 25.09.2020 Suomen Potilasliitto ry Asiantuntijalausunto
H 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK
liite
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
liite
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
liite
Turun yliopisto
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Vammaisfoorumi ry
liite
Suomen Potilasliitto ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Itä-Suomen yliopisto
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317364
HE 111/2020 vp StV 30.09.2020 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokunnassa oli etäkuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316690
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 neuvotteleva virkamies Henna Huhtamäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316677
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 juristi Jonna Salmela, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316402
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 kehityspäällikkö Jaana Rissanen, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316678
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316318
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316254
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316708
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316310
HE 107/2020 vp StV 25.09.2020 Tapaturmavakuutuskeskus TVK Asiantuntijalausunto
H 5
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 25.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
neuvotteleva virkamies
Henna
Huhtamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
juristi
Jonna
Salmela
Kansaneläkelaitos
liite
kehityspäällikkö
Jaana
Rissanen
Eläketurvakeskus
liite
toiminnanjohtaja
Niina
Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Työllisyysrahasto
liite
KEHA-keskus
liite
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Tapaturmavakuutuskeskus TVK
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316228
HE 129/2020 vp StV 25.09.2020 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Lisäselvitys EDK-2020-AK-317320
HE 129/2020 vp StV 30.09.2020 lakimies Laura Terho, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316706
HE 129/2020 vp StV 25.09.2020 budjettineuvos Tero Tyni, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-316478
HE 129/2020 vp StV 25.09.2020 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317437
HE 129/2020 vp StV 30.09.2020 lakimies Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317524
HE 129/2020 vp StV 30.09.2020 suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317471
HE 129/2020 vp StV 30.09.2020 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-317457
HE 129_2020.pdf
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 25.9.2020: 
Kuultavina olivat: 
lakimies
Laura
Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Mikko
Meuronen
sosiaali- ja terveysministeriö
budjettineuvos
Tero
Tyni
valtiovarainministeriö
liite
johtava asiantuntija
Eeva
Nykänen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
tutkimuspäällikkö
Jussi
Tervola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 1.10.2010 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 1.10.2020 15.16