Pöytäkirja
StVP
48
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 7.10.2020 klo 8.30—9.56
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (15, 16, 17, 18, 19, 20)
jäsen
Arja
Juvonen
ps (15, 16, 17, 18, 19, 20)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (15, 16, 17, 18, 19, 20)
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r (16, 17) (18 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318280
Perusmuistio STM2020-00234
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Toimenpidealoite terapiatakuun tavoitteiden toteuttamisesta ja terapiatakuun ottamisesta osaksi työllisyystoimia
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Toimenpidealoite koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määräytymisessä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
9
Toimenpidealoite ehkäisevän toimeentulotuen vahvistamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
10
Toimenpidealoite vakuutustutkinnan ottamisesta osaksi Kelan toimintaa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
11
Toimenpidealoite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta 70—74-vuotiaisiin naisiin
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318063
HE 18/2020 vp StV 01.10.2020 lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317820
HE 18/2020 vp StV 01.10.2020 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317834
HE 18/2020 vp StV 01.10.2020 professori (emerita) Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317909
HE 18/2020 vp StV 01.10.2020 apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus, Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
D 12
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 7/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 1.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöneuvos
Salla
Silvola
oikeusministeriö
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
professori (emerita)
Raija
Huhtanen
liite
apulaistietosuojavaltuutettu
Anu
Talus
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317931
HE 129/2020 vp StV 01.10.2020 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317836
HE 129/2020 vp StV 01.10.2020 lakimies Petri Lemettinen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317524
HE 129/2020 vp StV 30.09.2020 suunnittelupäällikkö Hanna Toiviainen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317888
HE 129/2020 vp StV 01.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318265
HE 129/2020 vp StV 01.10.2020 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318685
HE 129/2020 vp StV 07.10.2020 varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
F 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318686
HE 129/2020 vp StV 07.10.2020 johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
G 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318687
HE 129/2020 vp StV 07.10.2020 kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri, Tehy ry Asiantuntijalausunto
H 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318688
HE 129/2020 vp StV 07.10.2020 erityisasiantuntija Jaana Manssila, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
I 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318689
HE 129/2020 vp StV 07.10.2020 johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
J 12
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 1.10.2020 ja 2.10.2020: 
Kuultavina olivat 1.10.2020: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
lakimies
Petri
Lemettinen
Kansaneläkelaitos
liite
suunnittelupäällikkö
Hanna
Toiviainen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
korkein hallinto-oikeus
liite
Kuultavina olivat 2.10.2020: 
varatoiminnanjohtaja
Anja
Eerola
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
liite
johtaja
Heikki
Pärnänen
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
kuntoutusalan asiantuntija
Outi
Töytäri
Tehy ry
liite
erityisasiantuntija
Jaana
Manssila
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
liite
johtava elinkeinoasiantuntija
Aino
Närkki
Hyvinvointiala HALI ry
liite
14
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318057
K 7/2020 vp StV 02.10.2020 puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo, Kansaneläkelaitoksen valtuutetut Asiantuntijalausunto
A 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-317400
K 7/2020 vp StV 02.10.2020 puheenjohtaja Vertti Kiukas, Kansaneläkelaitoksen hallitus Asiantuntijalausunto
B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318333
K 7/2020 vp StV 02.10.2020 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318335
K 7/2020 vp StV 02.10.2020 puheenjohtaja Tuija Sarlin, Kelan toimihenkilöt ry Asiantuntijalausunto
D 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-318256
K 7/2020 vp StV 02.10.2020 hallitussihteeri Marko Leimio, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 14
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 2.10.2020 
Kuultavina olivat: 
puheenjohtaja
Riikka
Slunga-Poutsalo
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut
liite
puheenjohtaja
Vertti
Kiukas
Kansaneläkelaitoksen hallitus
liite
pääjohtaja
Outi
Antila
Kansaneläkelaitos
liite
puheenjohtaja
Tuija
Sarlin
Kelan toimihenkilöt ry
liite
johtaja
Liisa
Siika-aho
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitussihteeri
Marko
Leimio
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-318232
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
A 15
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-318241
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
A 16
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-318846
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
A 17
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319344
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319293
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320454
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319339
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 ylilääkäri Asko Järvinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
D 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319338
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 lakimies Kai Massa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
E 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319273
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
F 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319326
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
G 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319345
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
H 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319412
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
I 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319720
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
J 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319723
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
K 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319327
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Turun kaupunki Asiantuntijalausunto
L 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319717
HE 137/2020 vp StV 07.10.2020 Finavia Oyj Asiantuntijalausunto
M 18
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöjohtaja
Silja
Ruokola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
osastopäällikkö
Tuija
Kumpulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
ylilääkäri
Asko
Järvinen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Rajavartiolaitos
liite
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
liite
Lapin sairaanhoitopiiri
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Helsingin kaupunki
liite
Vantaan kaupunki
liite
Turun kaupunki
liite
Finavia Oyj
liite
19
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 8.10.2020 klo 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 8.10.2020 11.22