Pöytäkirja
StVP
49
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tiistai 13.10.2020 klo 10.00—10.32
Läsnä
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Bella
Forsgrén
vihr
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320394
HE 129/2020 vp StV 13.10.2020 A-klinikkasäätiö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320541
HE 129/2020 vp StV 13.10.2020 Suomen Reumaliitto ry Asiantuntijalausunto
B 3
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
A-klinikkasäätiö
liite
Suomen Reumaliitto ry
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321569
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321300
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321686
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321313
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321581
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321243
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321570
HE 163/2020 vp StV 13.10.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
G 4
Ennakkokäsittely 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Kuultavina olivat: 
erityisasiantuntija
Joni
Rehunen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
STTK ry
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318937
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320049
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320045
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 hallitussihteeri Sami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320347
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 ylilääkäri Taneli Puumalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319874
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319897
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-319898
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319852
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320223
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320050
HE 139/2020 vp StV 08.10.2020 professori Martin Scheinin Asiantuntijalausunto
I 6
HE 139/2020 vp StV 13.10.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321759
HE 139/2020 vp StV 13.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321760
HE 139/2020 vp StV 13.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
L 6
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 8.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitusneuvos
Ismo
Tuominen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Sami
Teräväinen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
varatoimitusjohtaja
Veli-Matti
Aittoniemi
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
liite
puheenjohtaja
Annika
Rönni-Sällinen
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Yrittäjät ry
liite
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
professori
Martin
Scheinin
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320553
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-319970
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 toimistopäällikkö Marko Aarnio, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320372
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 johtaja Tapio Oksanen, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320022
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320508
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320391
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320025
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-320395
HE 138/2020 vp StV 09.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
H 7
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-321417
Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta
I 7
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 9.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
sosiaali- ja terveysministeriö
toimistopäällikkö
Marko
Aarnio
Finanssivalvonta
liite
johtaja
Tapio
Oksanen
Työllisyysrahasto
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-318280
Perusmuistio STM2020-00234
Päätettiin, että asiassa kuullaan sosiaali- ja terveysministeriötä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto
HE 137/2020 vp StV 08.10.2020 lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321733
HE 137/2020 vp StV 13.10.2020 Pääesikunta Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321757
HE 137/2020 vp StV 13.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321758
HE 137/2020 vp StV 13.10.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
D 9
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 7. ja 8.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
lainsäädäntöjohtaja
Silja
Ruokola
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtaja
Jari
Keinänen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylilääkäri
Asko
Järvinen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Pääesikunta
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 15.10.2020 klo 10.00; Arkadiasali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 13.10.2020 23.49