Pöytäkirja
StVP
50
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 15.10.2020 klo 10.00—11.30
Läsnä
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (3 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322591
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 hallitussihteeri Marko Leimio, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322554
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 toimitusjohtaja Janne Metsämäki, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321814
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321995
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 aktuaaripäällikkö Pertti Pykälä, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321844
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321493
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322572
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323021
HE 156/2020 vp StV 15.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
hallitussihteeri
Marko
Leimio
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toimitusjohtaja
Janne
Metsämäki
Työllisyysrahasto
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
aktuaaripäällikkö
Pertti
Pykälä
Kansaneläkelaitos
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-321480
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamiseksi kaudeksi 2021-2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamiseksi (EU4Health), U-jatkokirje
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 33/2020 vp - U 26/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 26/2020 vp ja UJ 33/2020 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-321910
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
A 7
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 21/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
9
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
Kertomus
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.10.2020 klo 9.00; Arkadiasali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 15.10.2020 16.31