Pöytäkirja
StVP
51
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 16.10.2020 klo 9.00—10.56
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Katja
Hänninen
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok (6, 7) (5 osittain)
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd (6, 7) (5 osittain)
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas (6, 7) (5 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 33/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin pyytää STM:n vastine perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 33/2020 vp. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322987
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323368
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Autismiliitto ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323369
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Hengityslaitepotilaat ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323136
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323460
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323538
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-321817
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Munuais- ja maksaliitto ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323125
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Suomen Diabetesliitto ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322856
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Suomen Mielenterveys ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323584
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Suomen Sydänliitto ry Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322560
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Takuusäätiö sr Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323560
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323530
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323459
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-322559
HE 129/2020 vp StV 16.10.2020 Veronmaksajain Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
O 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
Autismiliitto ry
liite
Hengityslaitepotilaat ry
liite
Invalidiliitto ry
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
liite
Munuais- ja maksaliitto ry
liite
Suomen Diabetesliitto ry
liite
Suomen Mielenterveys ry
liite
Suomen Sydänliitto ry
liite
Takuusäätiö sr
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Vammaisfoorumi ry
liite
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
liite
Veronmaksajain Keskusliitto ry
liite
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 139/2020 vp StV 16.10.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-323061
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
B 5
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 31/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 20.10.2020 klo 10.00; Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 14.58