Pöytäkirja
StVP
53
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.30—10.53
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (3 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324540
HE 81/2020 vp StV 21.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324778
HE 81/2020 vp StV 21.10.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 
hallitussihteeri
Pekka
Paaermaa
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327493
HE 108/2020 vp StV 21.10.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327494
HE 108/2020 vp StV 21.10.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 
neuvotteleva virkamies
Hanna
Tossavainen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Päätettiin pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä vastine oikeusministeriön asiantuntijalausunnosta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324786
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324792
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324793
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 perusturvajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324882
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 asiantuntija Esa Yritys, Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325134
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324653
HE 129/2020 vp StV 21.10.2020 perusturvajohtaja Leena Karjalainen, Tornion kaupunki Asiantuntijalausunto
F 5
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
perusturvajohtaja
Juha
Metso
Espoon kaupunki
liite
asiantuntija
Esa
Yritys
Oulun kaupunki
liite
kuntayhtymän johtaja
Marjukka
Manninen
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
liite
johtaja
Elisa
Roimaa
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
perusturvajohtaja
Leena
Karjalainen
Tornion kaupunki
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 14/2020 vp StV 21.10.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 156/2020 vp StV 21.10.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. (Etäkuultaviksi pyydetään ainakin VM, STM, Kela, THL, Kuntaliitto, Valvira ja Soste ry) 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 22.10.2020 klo 10.00; E 452. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 2.11.2020 11.07