Pöytäkirja
StVP
54
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia peruutettiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
8
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
Päätettiin, että asiassa kuulla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
HE 18/2020 vp StV 23.10.2020 neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Lisäselvitys EDK-2020-AK-327099
HE 18/2020 vp StV 04.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Ritva
Halila
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Päätettiin pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä lisäselvitys asiasta. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324438
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 sisältövastaava Maria Kauppinen, Työllisyysrahasto Asiantuntijalausunto
A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324212
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 Verohallinto Asiantuntijalausunto
B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325750
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324047
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323336
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325533
HE 140/2020 vp StV 23.10.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
F 10
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitussihteeri
Pekka
Paaermaa
sosiaali- ja terveysministeriö
sisältövastaava
Maria
Kauppinen
Työllisyysrahasto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Verohallinto
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Akava ry
liite
STTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327710
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 budjettineuvos Outi Luoma-Aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327572
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327274
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 pääjohtaja Outi Antila, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327593
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 yksikönpäällikkö Janne Luomala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327373
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327452
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327559
HE 146/2020 vp StV 03.11.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
G 11
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 3.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
liite
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Minna
Liuttu
sosiaali- ja terveysministeriö
pääjohtaja
Outi
Antila
Kansaneläkelaitos
liite
talousjohtaja
Kai
Ollikainen
Kansaneläkelaitos
aktuaaripäällikkö
Pertti
Pykälä
Kansaneläkelaitos
yksikönpäällikkö
Janne
Luomala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
johtava asiantuntija
Vesa
Jormanainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
liite
pääsihteeri
Vertti
Kiukas
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto
E 117/2020 vp StV 03.11.2020 erityisasiantuntija Sari Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 3.11.2020: 
Kuultavana oli: 
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327447
E 125/2020 vp StV 03.11.2020 neuvotteleva virkamies Katri Niskanen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijaa etäkuulemisessa 3.11.2020: 
Kuultavana oli: 
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
liite
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325925
HE 129/2020 vp StV 23.10.2020 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325719
HE 129/2020 vp StV 23.10.2020 hallintojohtaja Lauri Tanner, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325788
HE 129/2020 vp StV 23.10.2020 toimialajohtaja Jari Petäjä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
C 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326282
HE 129/2020 vp StV 23.10.2020 kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
D 14
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-326627
HE 129/2020 vp StV 04.11.2020 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto
E 14
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Kuultavina olivat: 
johtava lakimies
Sami
Uotinen
Suomen Kuntaliitto
liite
hallintojohtaja
Lauri
Tanner
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
toimialajohtaja
Jari
Petäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
kuntayhtymän johtaja
Maire
Ahopelto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Oulun kaupunki
liite
15
Toimenpidealoite asiakasmaksujen ulosottojen vähentämisestä
Toimenpidealoite
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian HE 129/2020 vp käsittelyyn. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-327291
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
A 16
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326320
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
A 17
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-326327
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
A 18
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 108/2020 vp StV 04.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328511
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327765
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327815
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 lakimies Minka Hauta-aho, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
C 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327767
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 toimitusjohtaja Asko Nio, Potilasvakuutuskeskus Asiantuntijalausunto
D 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327315
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327766
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Potilasvahinkolautakunta Asiantuntijalausunto
F 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327797
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
H 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328010
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Sairaanhoitopiirien johtajat ry Asiantuntijalausunto
G 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327449
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
I 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327717
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
J 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327716
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
K 20
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-327898
HE 162/2020 vp StV 04.11.2020 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
L 20
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Terhemaa
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
liite
lakimies
Minka
Hauta-aho
Eläketurvakeskus
liite
toimitusjohtaja
Asko
Nio
Potilasvakuutuskeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Potilasvahinkolautakunta
liite
Finanssivalvonta
liite
Sairaanhoitopiirien johtajat ry
liite
Akava ry
liite
STTK ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Päätettiin pyytää vastine sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
21
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
22
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 5.11.2020 klo 10.00; E 452. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 4.11.2020 15.46