Pöytäkirja
StVP
55
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.30—10.50
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (12, 13, 14, 15, 16, 17) (11 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava tulevaisuusvaliokunnalle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-326998
EU; Komission tiedonanto EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
7
Toimenpidealoite alueellisten koronavaroitusten tiedotusjärjestelmästä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328177
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 ylitarkastaja Salla Kokko, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328505
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328178
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328901
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 neuvottelukunnan jäsen Pehr Löv, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328884
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 lakimies Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-331259
HE 129/2020 vp StV 11.11.2020 päihdeasiamies Tuula Sillanpää, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-328715
HE 129/2020 vp StV 05.11.2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto
G 8
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 5.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
ylitarkastaja
Salla
Kokko
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
edunvalvontapäällikkö
Anne
Perälahti
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
neuvottelukunnan jäsen
Pehr
Löv
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
liite
lakimies
Marjut
Vuorela
Vanhustyön keskusliitto ry
liite
päihdeasiamies
Tuula
Sillanpää
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
liite
9
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
O 8/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329495
O 8/2020 vp StV 06.11.2020 johtaja Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329935
O 8/2020 vp StV 06.11.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329934
O 8/2020 vp StV 06.11.2020 johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 9
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 6.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
johtaja
Pasi
Pohjola
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Soila
Karreinen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-330729
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
A 10
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330443
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330440
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström, Pietarsaaren kaupunki Asiantuntijalausunto
B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330438
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330339
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330491
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330462
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330568
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
G 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330566
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
H 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330593
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
I 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330597
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
J 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-330614
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
K 11
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330340
HE 146/2020 vp StV 10.11.2020 Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
L 11
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 10.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
apulaiskaupunginjohtaja
Jari
Saarinen
Kuopion kaupunki
liite
vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Pia-Maria
Sjöström
Pietarsaaren kaupunki
liite
johtajaylilääkäri
Markku
Mäkijärvi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Espoon kaupunki
liite
Vantaan kaupunki
liite
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330500
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 hallitussihteeri Saara Rahko, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330454
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 erityisasiantuntija Elisa Fagerström, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330629
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 ylilääkäri Hanna Nohynek, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330499
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 johtaja Mika Rämet, Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330457
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330379
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
F 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330366
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
G 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330468
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
H 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330267
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
I 12
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330369
HE 214/2020 vp StV 10.11.2020 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Asiantuntijalausunto
J 12
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava valtiovarainvaliokunnalle. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 10.11.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallitussihteeri
Saara
Rahko
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Elisa
Fagerström
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ylilääkäri
Hanna
Nohynek
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
johtaja
Mika
Rämet
Tampereen yliopisto, Rokotetutkimuskeskus
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtiovarainministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
Finanssivalvonta
liite
Finanssiala ry
liite
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 162/2020 vp StV 10.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 13
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330835
HE 179/2020 vp StV 11.11.2020 hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 14
Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 
hallitussihteeri
Liisa
Holopainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330618
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 hallitussihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330762
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330734
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 lakimies Minka Hauta-aho, Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
C 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330768
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330824
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330962
HE 181/2020 vp StV 11.11.2020 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Asiantuntijalausunto
F 15
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
hallitussihteeri
Tiina
Muinonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kehityspäällikkö
Sonja
Lilius
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
liite
lakimies
Minka
Hauta-aho
Eläketurvakeskus
liite
lakimies
Maire
Lumiaho
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Kansaneläkelaitos
liite
Suomen Kirjailijaliitto r.y.
liite
16
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
17
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 12.11.2020 klo 10.00; Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 11.11.2020 15.52