Viimeksi julkaistu 17.11.2021 16.18

Pöytäkirja StVP 56/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 17.11.2021 klo 9.30—11.05

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Minna Reijonen ps jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Bella Forsgrén vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (10, 11, 12, 13, 14) (9 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 33/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Toimenpidealoite seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman päivittämisestä

ToimenpidealoiteTPA 88/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

5.  Oikeus olla - kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta

KansalaisaloiteKAA 6/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6.  Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”

KansalaisaloiteKAA 10/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 19/2021 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 14/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 19/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 33/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 36/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-405641
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
A 8

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutokset ja lisäykset mietintöluonnokseen. 

Kappaleen viisi toinen virke muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta ehdottaa myös, että hintakilpailun ulkopuolelle suljetaan sellaiset lisäneuvontaa edellyttävät itsehoitolääkkeet, joiden käyttöön saattaa liittyä erityisiä riskejä ja että lain voimaantuloa siirretään.”Lisättiin kappaleen seitsemän loppuun seuraavat virkkeet: ”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että apteekkien eri kanavien samanhintaisuusvaatimus voi heikentää kannustavuutta kehittää verkkopalveluita ja lääkkeiden saatavuutta verkkopalveluiden kautta. Valiokunta pitää kuitenkin samanhintaisuutta perusteltuna, jotta vältytään negatiivisilta vaikutuksilta apteekkiverkostoon.” 

Kappaleen kahdeksan loppuun lisättiin seuraava virke: ”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu valitusprosessin muutos nopeuttaa apteekkien perustamista, mutta hallinto-oikeuden pitkät käsittelyajat voivat hidastaa markkinoille tuloa edelleen merkittävästi.” 

Lisättiin kappaleen 16 loppuun seuraava virke: ”Valiokunta painottaa riittävän lääkeosaamisen varmistamista näissä toimintayksiköissä.” 

Lisättiin mietintöluonnoksen loppuun uusi kappale seuraavasti: ”Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa hallituksen esityksen vaikutuksia maan kattavan apteekkiverkoston toiminnalle sekä apteekeissa tapahtuvan farmaseuttisen työn resursoinnille ja ottaa vaikutukset huomioon lainsäädännön jatkokehityksen yhteydessä.” 

Muilta osin mietintöluonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 201/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-409096
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
17.11.2021

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-408791
HE 200/2021 vp StV 17.11.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 10

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

11.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

12.  OmaTahto2020 – Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle!

KansalaisaloiteKAA 8/2020 vp

Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa kevätistuntokaudella 2022. 

13.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

14.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous torstaina 18.11.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo