Viimeksi julkaistu 19.11.2021 15.39

Pöytäkirja StVP 57/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 18.11.2021 klo 10.00—11.15

ETÄKOKOUS

Läsnä
varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2) (3 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2) (3 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (1, 2) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409867
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409637
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409726
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409672
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409587
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409552
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 puheenjohtaja, professori Merja Anis, Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-409554
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 puheenjohtaja, professori Merja Anis, Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409287
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409664
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409665
HE 170/2021 vp StV 18.11.2021 Monimuotoiset perheet -verkosto Asiantuntijalausunto
J 3

Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 

  • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
  • erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Suomen Kuntaliittoliite
  • työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KTliite
  • johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki Hyvinvointiala HALI ryliite
  • erityisasiantuntija Alpo Heikkinen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ryliite
  • puheenjohtaja, professori  Merja Anis Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Vantaan kaupunkiliite
  • Kuopion kaupunkiliite
  • Monimuotoiset perheet -verkostoliite

Rautavaaran kunta ilmoitti, ettei se lausu. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 19/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-409721
HE 129/2021 vp StV 18.11.2021 neuvotteleva virkamies Eva Ojala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Valiokunnassa oli kuultavana (etäkuuleminen): 

  • neuvotteleva virkamies Eva Ojala sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

5.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 19.11.2021 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo