Pöytäkirja
StVP
58
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 19.11.2020 klo 10.00—11.51
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Arja
Juvonen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6, 7, 8, 9, 10, 11) (5 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (9, 10, 11) (7, 8 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Sofia
Virta
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Petri
Huru
ps (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain)
varajäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta vaikeavammaisten hoidon rajaamisen osalta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite pitkäaikaiskoronaan sairastuneiden palveluverkoston perustamisesta Suomeen
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 181/2020 vp StV 19.11.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-333275
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
B 5
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334101
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333272
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 erityisasiantuntija Elisa Fagerström, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334096
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 tutkimuspäällikkö Arto Palmu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333980
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 ylilääkäri Anu Kantele, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333982
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 ylilääkäri Anu Kantele, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333210
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-334107
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333075
HE 224/2020 vp StV 19.11.2020 Lääketeollisuus ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Mari
Laurén-Häussler
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Niina
Kiviaho
sosiaali- ja terveysministeriö
suunnittelija
Sonja
Jantunen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Elisa
Fagerström
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
tutkimuspäällikkö
Arto
Palmu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
dekaani
Tapio
Visakorpi
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
ylilääkäri
Anu
Kantele
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
hallintopäällikkö
Jaana
Vento
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Turun yliopisto
liite
Lääketeollisuus ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 20.11.2020 klo 9.30; E 452. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 20.11.2020 13.23