Viimeksi julkaistu 19.11.2021 16.03

Pöytäkirja StVP 58/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 19.11.2021 klo 9.00—10.23

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Pia Kauma kok (5, 6, 7, 8) (4 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr varajäsen Petri Huru ps (5) (4 osittain) varajäsen Piritta Rantanen sd (5) (4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Lakialoite laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-410296
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 19/2021 vp

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409636
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 toiminnanjohtaja Mervi Hara, Suomen ASH ry Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410234
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 ylilääkäri, dosentti Eeva Ollila, Syöpäjärjestöt Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410335
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 varatoiminnanjohtaja Sirpa Pajunen, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410336
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 varatoiminnanjohtaja Sirpa Pajunen, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410287
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 erityisasiantuntija Satu Mustonen, Hengitysliitto ry Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-410288
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 erityisasiantuntija Satu Mustonen, Hengitysliitto ry Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-409175
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410581
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-410914
HE 141/2021 vp StV 19.11.2021 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Asiantuntijalausunto
I 6

Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 

  • toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH ryliite
  • ylilääkäri, dosentti Eeva Ollila Syöpäjärjestötliite
  • varatoiminnanjohtaja Sirpa Pajunen Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ryliite
  • erityisasiantuntija Satu Mustonen Hengitysliitto ryliite
  • asiamies Lauri Mäkinen Tupakkateollisuusliitto ry
  • johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen Lääkäriliitto ryliite
  • Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ryliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 23.11.2021 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo