Viimeksi julkaistu 16.6.2022 17.33

Pöytäkirja StVP 61/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 15.6.2022 klo 9.30—11.16

Läsnä
varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7, osittain) jäsen Noora Koponen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (6, 7 osittain) varajäsen Ville Valkonen kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106, 142/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 18/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32923
HE 74/2022 vp StV 15.06.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32635
HE 74/2022 vp StV 15.06.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32927
HE 74/2022 vp StV 15.06.2022 MIELI Suomen Mielenterveys ry Asiantuntijalausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 18/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • sosiaali- ja terveysministeriöliite
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
  • MIELI Suomen Mielenterveys ryliite

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 32/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33028
U 32/2022 vp StV 15.06.2022 erityisasiantuntija Katja Repo, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33333
U 32/2022 vp StV 15.06.2022 erityisasiantuntija Minna Viuhko, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos oikeusministeriö
  • erityisasiantuntija Katja Repo oikeusministeriöliite
  • erityisasiantuntija Minna Viuhko sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtioneuvoston E-selvitysE 125/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-28998
OSA; EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 4/2022 vp - E 125/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 32/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-32184
HE 62/2022 vp StV 15.06.2022 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6

Lisävastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 24/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-30924
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
A 7

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8. Muut asiat

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (TS 52/2022 vp; määräaika 25.7.2022) 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 16.6.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen