Pöytäkirja
StVP
63
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 10.00—10.56
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Kim
Berg
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd (pj. 1, 2)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r (8, 9, 10) (7 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
Merkittiin, että jäsen Lindén ryhtyi johtamaan puhetta. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin, että puheenjohtaja Lohi saapui ja ryhtyi johtamaan puhetta. 
4
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Lakialoite laeiksi mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 225/2020 vp StV 03.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-338659
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
B 6
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338015
HE 230/2020 vp StV 03.12.2020 johtajaylilääkäri Juhani Sand, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338728
HE 230/2020 vp StV 03.12.2020 vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338587
HE 230/2020 vp StV 03.12.2020 toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338005
HE 230/2020 vp StV 03.12.2020 turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
D 7
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtajaylilääkäri
Juhani
Sand
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
liite
vs. johtajaylilääkäri
Juha
Paloneva
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
liite
toimitusjohtaja
Ilkka
Pirskanen
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
liite
turvallisuus- ja valmiusjohtaja
Aaro
Toivonen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 4.12.2020 klo 9.00; E 452 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 3.12.2020 16.10