Viimeksi julkaistu 17.6.2022 14.57

Pöytäkirja StVP 63/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 17.6.2022 klo 9.00—11.02

Läsnä
varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Kim Berg sd (4) (3, 5 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (4) (3 osittain) jäsen Anneli Kiljunen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (4) (3, 5 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Sofia Virta vihr (4) (3, 5 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (4) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 5 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33817
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 johtava asiantuntija Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33851
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 tutkimuspäällikkö Shadia Rask, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33838
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 erityisasiantuntija Jonna Lindqvist, Lastensuojelun Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33701
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33702
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-34086
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 johtaja Tiina Kirmanen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34085
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 johtaja Tiina Kirmanen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34456
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki, Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34457
HE 84/2022 vp StV 17.06.2022 aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki, Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
I 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtava asiantuntija Marjukka Turunen Kansaneläkelaitosliite
 • tutkimuspäällikkö Shadia Rask Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • erityisasiantuntija Jonna Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto ryliite
 • työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen Vantaan kaupunkiliite
 • johtaja Tiina Kirmanen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoteliite
 • aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki Pohjanmaan hyvinvointialueliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 6/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-32775
Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi
17.6.2022

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että lakiehdotukset hylätään. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3. 

Ed. Juvonen ed. Juuson kannattamana ehdotti mietintöön lisättäväksi vastalauseesta ilmenevän lausuman. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9—3. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Juvonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 17.6.2022 klo 11.30. 

Mietintöön jätettiin vastalause: Juvonen, Juuso, Reijonen 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106, 142/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33626
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33840
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo, Suomen Hammaslääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33754
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33755
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 puheenjohtaja Jari Lipsanen, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33452
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 asiantuntija Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-33453
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 asiantuntija Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33421
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 kehittämispäällikkö Petra Marjamaa, Tehy ry Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33856
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Mielenterveyden Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33361
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33643
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33849
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-34109
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Suomen yleislääkärit GPF ry Asiantuntijalausunto
L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33789
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Etelä-Karjalan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
M 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33857
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Kanta-Hämeen hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
N 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33448
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
O 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33871
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Lapin hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
P 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33844
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
Q 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33827
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Pohjois-Savon hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
R 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-33834
HE 74/2022 vp StV 17.06.2022 Satakunnan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
S 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • johtaja Heikki Pärnänen Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo Suomen Hammaslääkäriliitto ryliite
 • puheenjohtaja Jari Lipsanen Suomen Psykologiliitto ryliite
 • asiantuntija Elina Ottela Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ryliite
 • kehittämispäällikkö Petra Marjamaa Tehy ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Mielenterveyden Keskusliitto ryliite
 • valtiovarainministeriöliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Suomen yleislääketieteen yhdistys ryliite
 • Suomen yleislääkärit GPF ryliite
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialueliite
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialueliite
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueliite
 • Lapin hyvinvointialueliite
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueliite
 • Pohjois-Savon hyvinvointialueliite
 • Satakunnan hyvinvointialueliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen