Pöytäkirja
StVP
64
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk (11, 12) (10 osittain)
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (11, 12) (10 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Lakialoite laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite Suomeen perustettavasta omaishoidonvaltuutetun virasta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite Terapiatakuu-kansalaisaloitteen saattamisesta lakiin sekä akuuttien resurssien kohdentamisesta mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340424
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 oikeusneuvos, OTT Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340414
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 apulaisprofessori Antti Honkela, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339996
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 professori Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-339897
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 professori Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340415
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-340416
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 dosentti Marjut Salokannel, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340419
HE 212/2020 vp StV 09.12.2020 johtava konsultti Pasi Korhonen, F-Secure Oyj Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340042
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340099
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340024
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Kansallisarkisto Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340170
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340045
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340125
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340242
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Apteekkariliitto ry Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340092
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Hammaslääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
O
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340100
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Kuntoutusyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
P 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339987
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
Q 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339917
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
R 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340087
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
S 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339412
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
T 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340354
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 DigiFinland Oy Asiantuntijalausunto
U 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339756
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Oy Apotti Ab Asiantuntijalausunto
V 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-339757
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Oy Apotti Ab Asiantuntijalausunto
W 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339944
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 CGI Suomi Oy Asiantuntijalausunto
X 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340021
HE 212/2020 vp StV 08.12.2020 Una Oy Asiantuntijalausunto
Y 6
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.12.2020: 
Kuultavina olivat: 
oikeusneuvos, OTT
Eija
Siitari
korkein hallinto-oikeus
liite
apulaisprofessori
Antti
Honkela
Helsingin yliopisto
liite
dosentti
Marjut
Salokannel
Helsingin yliopisto
liite
professori
Martti
Lehto
Jyväskylän yliopisto
liite
johtava konsultti
Pasi
Korhonen
F-Secure Oyj
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Kansallisarkisto
liite
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA
liite
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
liite
Espoon kaupunki
liite
Suomen Apteekkariliitto ry
liite
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
liite
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
liite
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
Suomen Psykologiliitto ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Vammaisfoorumi ry
liite
DigiFinland Oy
liite
Oy Apotti Ab
liite
CGI Suomi Oy
liite
Una Oy
liite
Valiokuntaan on saapuneet ilmoitukset, että eivät lausu:- Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK- Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339784
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339788
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339786
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 ylilääkäri Kirsti Tolonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339789
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 johtava lakimies Piritta Poikonen, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339997
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339790
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 hallituksen puheenjohtaja Ari Kaukiainen, Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339791
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339793
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339794
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339795
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Tapaturmavakuutuskeskus TVK Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339798
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Kuntoutusalan Asiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339797
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339799
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339803
HE 213/2020 vp StV 08.12.2020 Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto
N 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.12.2020: 
Kuultavina olivat: 
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Terhemaa
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Kirsti
Tolonen
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
johtava ylilääkäri
Janne
Leinonen
Kansaneläkelaitos
liite
johtava lakimies
Piritta
Poikonen
Finanssiala ry
liite
erityisasiantuntija
Päivi
Opari
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
hallituksen puheenjohtaja
Ari
Kaukiainen
Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Eläketurvakeskus
liite
Tapaturmavakuutuskeskus TVK
liite
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
liite
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
liite
Suomen Lääkäriliitto ry
liite
Työeläkevakuuttajat TELA ry
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Potilasvakuutuskeskus
Suomen Potilasliitto yhtyy Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry:n lausuntoon. 
8
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339739
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
A 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339246
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-339248
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339182
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 johtaja Taru Kuosmanen, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339166
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 ylilääkäri Johanna Tuukkanen, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338702
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen, Kaarinan kaupunki Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339378
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339211
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
G 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339244
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
H 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339347
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Asiantuntijalausunto
I 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-339348
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
J 9
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-338680
HE 230/2020 vp StV 04.12.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
K 9
HE 230/2020 vp StV 09.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
L 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.12.2020: 
Kuultavina olivat: 
hallintoylilääkäri
Jukka
Pellinen
Helsingin kaupunki
liite
johtaja
Taru
Kuosmanen
Tampereen kaupunki
liite
ylilääkäri
Johanna
Tuukkanen
Jyväskylän kaupunki
liite
sosiaali- ja terveysjohtaja
Mikko
Pakarinen
Kaarinan kaupunki
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
sisäministeriö
liite
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
liite
Huoltovarmuuskeskus
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
10
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-340036
K 15/2020 vp StV 08.12.2020 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 10
Merkittiin, että puheenjohtaja Lohi saapui ja ryhtyi johtamaan puhetta. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.12.2020: 
Kuultavana oli: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
11
Muut asiat
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (TS 79/2020 vp, TS 80/2020 vp ja TS 81/2020 vp; määräaika 19.1.2021) 
12
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 10.12.2020 klo 9.15; Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 6.4.2021 19.25