Pöytäkirja
StVP
65
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Torstai 10.12.2020 klo 11.00—12.00
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-339942
EU; EU:n huumausainestrategian jatkovalmistelu neuvostossa komission tiedonannon pohjalta
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 24/2020 vp - E 128/2020 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-340565
HE_241_2020.pdf
A 4
Ennakkokäsittely 
Valiokunta keskusteli asiantuntijasuunnitelmasta. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 213/2020 vp StV 10.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 11.12.2020 klo 9.15 Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 10.12.2020 14.23