Pöytäkirja
StVP
66
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Perjantai 11.12.2020 klo 9.15—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok
jäsen
Kim
Berg
sd (9, 10, 11) (8 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (6, 7, 8, 9, 10, 11)
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Arja
Juvonen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
varajäsen
Anneli
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341324
TrVP_19_2020_vp.pdf
Muu asiakirja EDK-2020-AK-341325
TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Tarkastusvaliokunnan pöytäkirja TrVP 19/2020 vp ja lausuntopyyntö. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341019
EU; Terveys; Komission tiedonanto terveysunionista ja Euroopan lääkestrategiasta
Ennakkokäsittely 
Päätettiin kuulla asiantuntijoita. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341249
HE 212/2020 vp StV 11.12.2020 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341330
HE 212/2020 vp StV 11.12.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
valtiovarainministeriö
liite
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340898
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-340944
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
A 7
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2021-AK-357699
HE_241_2020.pdf
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.12.2020 klo 8.00;    Arkadia-sali. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
Viimeksi julkaistu 10.3.2021 12.13