Pöytäkirja
StVP
67
2020 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 16.12.2020 klo 8.00—9.57
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (3, 4 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Sofia
Virta
vihr (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
varajäsen
Petri
Huru
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-342333
HE 245/2020 vp StV 16.12.2020 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-342357
HE 245/2020 vp StV 16.12.2020 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-342358
HE 245/2020 vp StV 16.12.2020 hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-342660
HE 245/2020 vp StV 16.12.2020 ylilääkäri Taneli Puumalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
D 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
lääkintöneuvos
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Liisa
Katajamäki
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Mirka-Tuulia
Kuoksa
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Taneli
Puumalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
4
Apulaispääsihteerin lausuntopyyntö 15.12.2020
Esityslistan liite EDK-2020-AK-342386
Lausuntopyyntö.pdf
Merkittiin saapuneeksi apulaispääsihteerin lausuntopyyntö 15.12.2020. 
Valiokunta puoltaa valiokuntaneuvos Päivi Salon määräaikaisen virkasuhteen jatkamista ja Salon määräämistä sosiaali- ja terveysvaliokunnan apulaissihteeriksi 1.4.2021—31.3.2022 väliseksi ajaksi apulaispääsihteerin esityksen mukaisesti. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-342464
HE 241/2020 vp StV 16.12.2020 perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.12.2020: 
Kuultavina olivat: 
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kansliapäällikkö
Kirsi
Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö
Kari
Hakari
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Pirjo
Kainulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
valtiovarainministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Matti
Sillanmäki
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340940
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
A 6
Muu asiakirja EDK-2020-AK-343156
PS_HE_213 2020_muutosesitykset.pdf
Liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Reijonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että lakiehdotuksia 1.—6. muutetaan ja lisätään uusi 7. lakiehdotus liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—3. 
Lisättiin kappaleen neljä loppuun seuraava virke: ”Valiokunta toteaa, että vakuutuslaitoksen päätöksen liitteeksi olisi hyvä lisätä asiantuntijalääkärin tekemä vakuutuslääketieteellinen arvio.” 
Ed. Reijonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että mietintöluonnoksen kappaleita 3—6, 8, 10, 11 ja 14 muutetaan liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3. 
Ed. Reijonen ed. Juuson kannattamana ehdotti, että hyväksytään lausuma liitteen mukaisesti. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 10—3.  
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Ed. Reijonen varasi tilaisuuden vastalauseen jättämiseen. Ilmoitettiin, että se on jätettävä viimeistään tänään 16.12.2020 klo 11.00. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Reijonen, Juuso, Huru. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2020-AK-342450
VNS_6_2020.pdf
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 13.1.2021 klo 8.30; E 452. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
Viimeksi julkaistu 18.12.2020 18.31