Viimeksi julkaistu 15.9.2022 14.42

Pöytäkirja StVP 69/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Torstai 15.9.2022 klo 8.00—11.40

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr (4, 5, 6) (3 osittain) varajäsen Aino-Kaisa Pekonen vas (4, 5, 6) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40603
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40605
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40606
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 palvelualueen johtaja Helena Venetvaara, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40609
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 puheenjohtaja Stepani Bendel, Suomen tehohoitokonsortio Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-40610
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 puheenjohtaja Stepani Bendel, Suomen tehohoitokonsortio Asiantuntijalausunto
E 3
Vastine EDK-2022-AK-40612
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 hallitussihteeri Suvi Velic, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40617
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40619
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40618
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40620
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40621
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Ammattiliitto Jyty ry Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40622
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40623
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 STTK ry Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40624
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Akava ry Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40625
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40626
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
P 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40628
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Asiantuntijalausunto
Q 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40627
HE 130/2022 vp StV 15.09.2022 työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Asiantuntijalausunto
R 3

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriliite
 • vs. sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriliite
 • palvelualueen johtaja Helena Venetvaara Helsingin kaupunkiliite
 • terveysjohtaja Jorma Mäkitalo Oulun kaupunki
 • puheenjohtaja Stepani Bendel Suomen tehohoitokonsortioliite
 • hallitussihteeri Suvi Velic sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Kirsi Kaikko sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Tuula Kieseppä sosiaali- ja terveysministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Lauri Koskentausta oikeusministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriliite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ryliite
 • Ammattiliitto Jyty ryliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Hyvinvointiala HALI ryliite
 • työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen liite

Varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen: 

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Lapin aluehallintovirasto
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • professori Virve-Maria Toivonen Itä-Suomen yliopisto

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106, 142/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 18/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 38/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 38/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

5. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.9.2022 erikseen ilmoitettavana kellonaikana. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo