Viimeksi julkaistu 20.9.2022 14.48

Pöytäkirja StVP 71/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tiistai 20.9.2022 klo 10.00—11.47

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (6 osittain) jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Arja Juvonen ps (7, 8) (6 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Ilmari Nurminen sd jäsen Veronica Rehn-Kivi r (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Minna Reijonen ps (6, 7, 8) (5 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

4. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

5. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41384
VJL 2/2022 vp StV 20.09.2022 hallitusneuvos Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41386
VJL 2/2022 vp StV 20.09.2022 hallitusneuvos Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 5

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • hallitusneuvos Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöliite

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41286
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 lakimies Hanna Tervahauta, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40069
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41295
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41296
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41290
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 YEL-addressin laatija, 1. allekirjoittaja Liisa Hanén Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41291
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 YEL-addressin laatija, 1. allekirjoittaja Liisa Hanén Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41288
HE 102/2022 vp StV 20.09.2022 työelämäprofessori Timo Viherkenttä Asiantuntijalausunto
G 6

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lakimies Hanna Tervahauta Kansaneläkelaitosliite
  • johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
  • työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjät ryliite
  • YEL-addressin laatija, 1. allekirjoittaja Liisa Hanén liite
  • työelämäprofessori Timo Viherkenttä liite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

8. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.9.2022 klo 8.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo