Viimeksi julkaistu 21.9.2022 13.06

Pöytäkirja StVP 72/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Keskiviikko 21.9.2022 klo 8.30—9.30

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (pj. 1, 2, 3, 4 osittain) jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Pia Kauma kok (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Noora Koponen vihr (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain) jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (6, 7, 8, 9, 10) (5 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Ilmari Nurminen sd (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston selvitys: EU; terveys- ja sosiaalipolitiikka; Tsekin EU-puheenjohtajakausi 1.7.-31.12.2022 sosiaali- ja terveyssektorilla

Valtioneuvoston E-selvitysE 101/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

5. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-41382
Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)
21.9.2022

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Hallituksen esitysHE 110/2022 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-42486
HE_127_2022_210922_Asiantuntijasuunnitelma.pdf

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 61/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-42492
U_61_2022_210922_Asiantuntijasuunnitelma.pdf

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 23.9.2022 klo 9.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Sanna 
Pekkarinen