Viimeksi julkaistu 28.9.2022 16.57

Pöytäkirja StVP 73/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 23.9.2022 klo 9.00—11.25

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk varapuheenjohtaja Mia Laiho kok jäsen Pekka Aittakumpu kesk (3, 4 osittain) jäsen Kim Berg sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps jäsen Anneli Kiljunen sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok jäsen Merja Kyllönen vas (4, 5, 6) (3 osittain) jäsen Hanna-Leena Mattila kesk (1, 2, 3, 4) jäsen Ilmari Nurminen sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Heidi Viljanen sd (4) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43077
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 lakimies Marika Lahtivirta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43078
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 lakimies Marika Lahtivirta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43234
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 johtava asiantuntija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43152
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 juristi Karoliina Mäenpää, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-42276
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 lakimies Sonja Vahtera, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43382
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 erityisasiantuntija Hanna Pihkanen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43006
HE 112/2022 vp StV 23.09.2022 järjestötoiminnan koordinaattori Meri Korniloff,, Pakolaisneuvonta ry Asiantuntijalausunto
G 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lakimies Marika Lahtivirta sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Eeva Nykänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite
 • juristi Karoliina Mäenpää Kansaneläkelaitosliite
 • lakimies Sonja Vahtera Lapsiasiavaltuutetun toimistoliite
 • erityisasiantuntija Hanna Pihkanen Maahanmuuttovirastoliite
 • järjestötoiminnan koordinaattori Meri Korniloff, Pakolaisneuvonta ryliite

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43060
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 toimitusjohtaja Carita Orlando, Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43061
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 toimitusjohtaja Carita Orlando, Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43014
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen, Uusi työ ry Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-42790
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 lakimies Juhani Saarinen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43219
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 juristi Eveliina Tuominen, Suomen Journalistiliitto ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43220
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 juristi Eveliina Tuominen, Suomen Journalistiliitto ry Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43007
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 va.toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen, Suomen freelance-journalistit ry Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-43010
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 va.toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen, Suomen freelance-journalistit ry Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43054
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 toiminnanjohtaja Marja Pahkala, Suomen Hiusyrittäjät ry Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43020
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-42709
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-42785
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 STTK ry Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43227
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Akava ry Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43258
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43155
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Asiantuntijalausunto
O 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43212
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
P 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43083
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto
Q 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43186
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
R 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43600
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Finlands svenska författareförening rf Asiantuntijalausunto
S 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43694
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Kieliasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto
T 4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43695
HE 102/2022 vp StV 23.09.2022 Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Asiantuntijalausunto
U 4

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • toimitusjohtaja Carita Orlando Suomen Yrittäjänaiset ryliite
 • toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen Uusi työ ryliite
 • lakimies Juhani Saarinen Suomen Kuntoutusyrittäjät ryliite
 • juristi Eveliina Tuominen Suomen Journalistiliitto ryliite
 • va.toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen Suomen freelance-journalistit ryliite
 • toiminnanjohtaja Marja Pahkala Suomen Hiusyrittäjät ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KTliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • STTK ryliite
 • Akava ryliite
 • Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ryliite
 • Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ryliite
 • Hyvinvointiala HALI ryliite
 • Suomen Lääkäriliitto ryliite
 • Forum Artis ryliite
 • Finlands svenska författareförening rfliite
 • Kieliasiantuntijat ryliite
 • Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ryliite

Valiokunta ei ole saanut lausuntoa: 

 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

6. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 28.9.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo