Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.27

Pöytäkirja SuVP 10/2019 vp Suuri valiokunta Perjantai 5.7.2019 klo 12.00—13.05

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Antti Kurvinen kesk jäsen Suna Kymäläinen sd jäsen Hanna Sarkkinen vas jäsen Arto Satonen kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok jäsen Sofia Vikman kok jäsen Anne-Mari Virolainen kok (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) (14 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Anders Norrback varajäsen Jenna Simula ps varajäsen Erkki Tuomioja sd varajäsen Ben Zyskowicz kok varajäsen Peter Östman kd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 20/2019 vpA 3
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256729
EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Asia on lähetetty myös ulkoasiainvaliokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 21/2019 vpA 4
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257005
Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU-Kanada matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 67/2013 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 21/2013 vp
U-jatkokirjelmäUJ 31/2017 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 34/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2019 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 13/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 1/2019 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 14/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 3/2019 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 15/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 11/2019 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 1/2019 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 14/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255590
Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 18/2019 vp
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255900
Lisätalousarvioesitykset 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')

Valtioneuvoston E-selvitysE 130/2016 vp
Valtioneuvoston E-selvitysEJ 36/2018 vp

Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2017 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 55/2017 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 54/2017 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 5/2017 vp
E-jatkokirjelmäEJ 26/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 15/2018 vp
E-jatkokirjelmäEJ 4/2019 vp
E-jatkokirjelmäEJ 5/2019 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 1/2019 vp

Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. jatkokirjelmien EJ 4/2019 vp ja EJ 5/2019 vp - E 80/2017 vp 

13.  Euroryhmä ja ECOFIN 13.-14.6.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 19/2019 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-256310
ECOFIN-neuvosto 14.6. - Yhteenvetoraportti
A 13

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Mika Lintilä 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Puheenvuoron käytti ed. Essayah, Ministeri Lintilä ja alivaltiosihteeri Saarenheimo vastasivat puheenvuoroon. 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

14.  Euroryhmä, ECOFIN 8.-9.7.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 32/2019 vpA 14
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257010
perusmuistio
B 14

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Mika Lintilä 

avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 

Ministeri Lintilä esitteli ECOFIN-neuvoston ja euroryhmän asiat. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 

ECOFIN 9.7.2019 

- Omat varat (U 45/2018 vp) 

Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12 /2018 vp (rahoituskehysneuvottelut). 

Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 

- Puheenjohtajan työohjelman esittely 

- Eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset 

- Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämiseksi 

Euroryhmä 8.7.2019 

- Kreikka – kolmas tiukennetun valvonnan missio 

- Eurohuippukokouksen seuranta 

Puheenvuoron asialistan asioista käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Wallinheimo, Arhinmäki ja Satonen. Ministeri Lintilä vastasi puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

15.  Euroopan unionin neuvoston kokous 8.7.2019 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 33/2019 vpA 15

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Aino-Kaisa Pekonen 

Estyneenä poissa oli: 

  • ministeri Timo Harakka 

avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemisosiaali- ja terveysministeriö 

Ministeri Pelkonen esitteli neuvoston kokouksen asiat: 

- Hyvinvointitalous  

- Eurooppalainen ohjausjakso 2019  

- Puhdas maapallo kaikille: strateginen pitkän aikavälin visio ilmastoneutraalista taloudesta – työllisyyteen liittyvät näkökohdat  

- Muut asiat: työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kansainvälinen kehitys  

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Biaudet, Wallinheimo, Sarkkinen, Satonen ja Östman. Ministeri Pelkonen sekä ylijohtaja Niemi vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

16.  Euroopan unionin neuvoston kokous 26.6.2019 (Ympäristöneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 27/2019 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-256995
Ympäristöneuvosto 26.6.2019
A 16

Raportointi 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Krista Mikkonen 

avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Raportointi valmis. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

17.  Epävirallinen ympäristöministerikokous 11.-12.7.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 31/2019 vpA 17

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • ministeri Krista Mikkonen 

avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 

Ministeri Mikkonen esitteli kokouksen asiat: 1. EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimo ja viestit sekä ilmastotoimien kunnianhimon vahvistaminen globaalitasolla ja 2. Kiertotalous 2.0 – Circular society. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Östman, Tuomioja, Ranne ja Satonen. Ministeri Mikkonen vastasi puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

18.  epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 10.-11.4.2019

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 137/2018 vp
EUN-raportti EDK-2019-AK-254368
Epävirallinen sosiaali- ja työllisyysministerien kokous
A 18

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

19.  Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2012 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

20.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 3/2019 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

21.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 10/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 25/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 37/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 18/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 5/2016 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

22.  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (ACER-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 11/2017 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 22/2017 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

23.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2017 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 31/2017 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

24.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 58/2017 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 25/2017 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

25.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 6/2017 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 19/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 36/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

26.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 7/2017 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 20/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 35/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

27.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2017 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 21/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 34/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

28.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (alusjätedirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 8/2018 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 8/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 7/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

29.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 51/2018 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 4/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

30.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 72/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 55/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 22/2018 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 32/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

31.  Muut asiat

-COSAC pj-kokous su 21.-ma 22.7.2019, Pikkuparlamentti (pj. Hassi, vkn. Saramo, Sorto) 

-pe 30.8.2019 Eurooppa-foorumi, SuV:n kuulemistilaisuus klo 11.30-13.30, Turku, Akatemiatalo 

32.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 klo 13.30 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto