Pöytäkirja
SuVP
10
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 5.7.2019 klo 12.00—13.05
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Sofia
Vikman
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) (14 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Erkki
Tuomioja
sd
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
A 3
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256729
EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Asia on lähetetty myös ulkoasiainvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257005
Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU-Kanada matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 13/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 14/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 15/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255590
Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255900
Lisätalousarvioesitykset 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. jatkokirjelmien EJ 4/2019 vp ja EJ 5/2019 vp - E 80/2017 vp 
13
Euroryhmä ja ECOFIN 13.-14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256310
ECOFIN-neuvosto 14.6. - Yhteenvetoraportti
A 13
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Puheenvuoron käytti ed. Essayah, Ministeri Lintilä ja alivaltiosihteeri Saarenheimo vastasivat puheenvuoroon. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
14
Euroryhmä, ECOFIN 8.-9.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 14
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257010
perusmuistio
B 14
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Ministeri Lintilä esitteli ECOFIN-neuvoston ja euroryhmän asiat. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 
ECOFIN 9.7.2019 
- Omat varat (U 45/2018 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12 /2018 vp (rahoituskehysneuvottelut). 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
- Puheenjohtajan työohjelman esittely 
- Eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset 
- Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittämiseksi 
Euroryhmä 8.7.2019 
- Kreikka – kolmas tiukennetun valvonnan missio 
- Eurohuippukokouksen seuranta 
Puheenvuoron asialistan asioista käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Wallinheimo, Arhinmäki ja Satonen. Ministeri Lintilä vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.7.2019 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 15
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
Estyneenä poissa oli: 
ministeri
Timo
Harakka
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemisosiaali- ja terveysministeriö 
Ministeri Pelkonen esitteli neuvoston kokouksen asiat: 
- Hyvinvointitalous  
- Eurooppalainen ohjausjakso 2019  
- Puhdas maapallo kaikille: strateginen pitkän aikavälin visio ilmastoneutraalista taloudesta – työllisyyteen liittyvät näkökohdat  
- Muut asiat: työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kansainvälinen kehitys  
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Biaudet, Wallinheimo, Sarkkinen, Satonen ja Östman. Ministeri Pelkonen sekä ylijohtaja Niemi vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 26.6.2019 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256995
Ympäristöneuvosto 26.6.2019
A 16
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
17
Epävirallinen ympäristöministerikokous 11.-12.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 17
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Ministeri Mikkonen esitteli kokouksen asiat: 1. EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimo ja viestit sekä ilmastotoimien kunnianhimon vahvistaminen globaalitasolla ja 2. Kiertotalous 2.0 – Circular society. 
Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Östman, Tuomioja, Ranne ja Satonen. Ministeri Mikkonen vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 10.-11.4.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-254368
Epävirallinen sosiaali- ja työllisyysministerien kokous
A 18
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
19
Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (uudelleenlaadittu)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
21
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
22
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (ACER-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
23
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
25
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
26
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
27
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (alusjätedirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
30
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
31
Muut asiat
-COSAC pj-kokous su 21.-ma 22.7.2019, Pikkuparlamentti (pj. Hassi, vkn. Saramo, Sorto) 
-pe 30.8.2019 Eurooppa-foorumi, SuV:n kuulemistilaisuus klo 11.30-13.30, Turku, Akatemiatalo 
32
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 15.7.2019 15:18