Pöytäkirja
SuVP
11
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.00—13.52, Pikkuparlamentin auditorio
SuV:n ja VaV:n julkinen kuuleminen
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Peter
Östman
kd
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 31 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282872
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
E 61/2019 vp, perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289560
COM(2019) 640 final
E 61/2019 vp, liite
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289561
COM(2019) 640 final liite
E 61/2019 vp, liite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289822
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289564
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289821
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289809
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289815
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289816
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
F 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
yksikönpäällikkö
Pasi
Pöysäri
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
projektijohtaja
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282874
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
E 62/2019 vp, perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282875
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
E 62/2019 vp, liite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289822
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289564
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289821
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289810
E 62/2019 vp SuV 11.03.2020 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289754
E 62/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289817
E 62/2019 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
F 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
yksikönpäällikkö
Pasi
Pöysäri
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
projektijohtaja
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289822
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289566
U 2/2020 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289821
E 61/2019 vp SuV 11.03.2020 projektijohtaja Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289813
U 2/2020 vp SuV 11.03.2020 ylijohtaja Anni Huhtala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289755
U 2/2020 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-289818
U 2/2020 vp SuV 11.03.2020 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
F 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
yksikönpäällikkö
Pasi
Pöysäri
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
projektijohtaja
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
ylijohtaja
Anni
Huhtala
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.3.2020 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 15:39