Pöytäkirja
SuVP
14
2020 vp
Suuri valiokunta
Maanantai 6.4.2020 klo 12.30—13.39, Pikkuparlamentin auditorio
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24) (25 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) (20 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (20 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24) (25 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 18/2020 vp. 
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 15/2020 vp: Uusien asiassa E 18/2020 vp hyväksymänsä kannanoton (SuVEK 10/2020 vp), suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 16/2020 vp. 
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Valtioneuvoston E-selvitys
A 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-292598
EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi sivistysvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Valtioneuvoston E-selvitys
A 6
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295429
Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
A 7
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295462
Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294609
U-jatkokirje; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus)
Jatkokirjelmä UJ 9/2020 vp - U 19/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 9/2020 vp - U 19/2017 vp. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294428
Komission ehdotus kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi
Jatkokirjelmä UJ 8/2020 vp - U 66/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 8/2020 vp - U 66/2018 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 10
Jatkokirjelmä UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion sisällöstä. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
12
Valtioneuvoston selvitys: Päästökauppaa koskevat valtiontuen suuntaviivat vuoden 2020 jälkeen; komission luonnos suuntaviivoiksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi ympäristövaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 12/2020 vp 
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 5/2020 vp. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Muuttunut asiaksi: U 4/2020 vp. 
16
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294338
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294564
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294565
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
C 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294566
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294567
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
E 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294570
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
F 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294573
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto
G 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294574
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
H 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294575
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto
I 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294576
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
J 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294577
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
K 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294578
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
L 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294620
E 61/2019 vp SuV 03.04.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
M 16
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Pellervon taloustutkimus PTT
liite
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Luontopaneeli
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
saamelaiskäräjät
liite
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296131
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296136
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296139
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296145
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
E 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296150
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
A 17
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296151
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
H 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296153
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
J 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296156
E 62/2019 vp SuV 06.04.2020 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
L 16
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Luontopaneeli
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
18
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-294639
U 2/2020 vp SuV 03.04.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
A 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296132
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296137
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296141
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296146
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
E 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296152
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
H 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296154
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
J 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296157
U 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
L 16
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
liite
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Luontopaneeli
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 7/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296133
E 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Akava ry Asiantuntijalausunto
A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296138
E 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
B 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296143
E 2/2020 vp SuV 06.04.2020 STTK ry Asiantuntijalausunto
D 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296147
E 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
E 16
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-296155
E 2/2020 vp SuV 06.04.2020 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto
J 16
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Palkansaajien tutkimuslaitos
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
20
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292717
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
A 20
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä)Marketta Henriksson, EU-sihteeristön päällikköKristina Sarjo, finanssineuvosSeppo Tanninen, finanssineuvosLaura Vartia, finanssineuvosTuukka Taipale, neuvotteleva virkamiesvaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Euroryhmän epävirallinen videokokous 7.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
avustajinaan (etä)Marketta Henriksson, EU-sihteeristön päällikköKristina Sarjo, finanssineuvosSeppo Tanninen, finanssineuvosLaura Vartia, finanssineuvosTuukka Taipale, neuvotteleva virkamiesvaltiovarainministeriö 
Käsiteltiin yhdessä päiväjärjestyksen asiat 21 - 27. Valiokunnan päätökset on kirjattu kunkin asian kohdalla. 
Ministeri Kulmuni esitteli euroryhmässä käsiteltävät asiat, niiden joukossa asiat E 23 sekä E 26 - 30/2020 vp. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, Ovaska, Kiljunen, Biaudet, Mäkelä, Kurvinen, Wallinheimo, Holopainen, Arhinmäki, Satonen ja Suomela. Ministeri Kulmuni sekä neuvotteleva virkamies Taipale vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 22
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-294384
Perusmuistio, 1.4.2020, Lisätalousarvioesitys nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esitys joustovälineen varojen käyttöönotosta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 16/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
23
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 23
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion kohdan Suomen kanta osalta. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen, että koronaepidemian seurauksena Suomen sekä myös useiden muiden jäsenmaiden julkisen talouden alijäämä ja julkisen talouden velka kasvavat merkittävällä tavalla. Tämä saattaa heikentää jäsenmaiden kykyä maksaa mahdollista rahoitustukea takaisin. On siksi erityisen tärkeä arvioida huolellisesti, kuinka suuriin sitoumuksiin Suomi voi osallistua vaarantamatta valtion mahdollisuuksia huolehtia velvoitteistaan ja vastuistaan ja mitkä ovat Suomen valtiontalouden asettamat rajat. Valiokunta katsoo, että poikkeustilanteessakaan ei tulisi kumota maiden omaa vastuuta talouspolitiikkansa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa. Mahdollisen tuen tulee olla myös ehdollista ottaen huomioon kriisin erityisluonteisuus sekä EVM:n rahoituskapasiteetin riittävyys. Valiokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa (mm. VaVM 13/2012 vp, VaVL 2/2011 vp, VaVM 38/2012 vp) ja painottaa eduskunnan budjettivallan ja kansallisen suvereniteetin huomioon ottamista sekä eduskunnan riittäviä ja oikea-aikaisia tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että valtiontakaus vaatii perustuslain mukaan eduskunnan suostumuksen. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Suurelle valiokunnalleKun koronapandemiakriisiin liittyvät ehdotukset ovat vielä luonnosasteella, voidaan niihin perustuslakivaliokunnan mielestä esittää vain alustavia huomioita valiokunnan aikaisemman lausuntokäytännön pohjalta.Perustuslakivaliokunta on katsonut arvioidessaan EMU:n kehittämistä, että sitä tulee kehittää ensisijaisesti unionin perussopimusten puitteissa. EU-lainsäädäntöön ei tule valiokunnan mielestä sisällyttää jäsenvaltioille perussopimusten vastaisia tai perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai muitakaan sellaisia elementtejä, joita ei olisi jo hyväksytty perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä. Sekundäärilainsäädännöllä tai hallitustenvälisillä sopimuksilla ei tule välillisestikään horjuttaa perussopimuksissa määriteltyä EU:n toimielinten välistä institutionaalista tasapainoa (ks. Esim. PeVL 10/2019 vp, PeVL 38/2018 vp, PeVL 28/2013 vp, PeVL 49/2010 vp, s. 4/II ja s. 5/I ja PeVL 46/1996 vp, s. 2/II).Perustuslakivaliokunta on korostanut, että kun eduskunnan budjettivallan rajoituksia selvitetään valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa, Euroopan rahoitusvakauden turvaamiseen liittyviä Suomen taloudellisia vastuita tulee tarkastella kokonaisuutena (PeVL 25/2011 vp ja PeVL 3/2012 vp). Vastuissa on otettava huomioon paitsi niiden kokonaismäärä myös niiden toteutumisen todennäköisyys (PeVL 3/2013 vp ja PeVP 52/2014 vp). Lisäksi valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on erityistä merkitystä annettava sille, edellyttävätkö lisävastuut Suomen suostumusta ja onko eduskunnalla mahdollisuus osallistua vastuusitoumuksia koskeviin päätöksiin (ks. PeVL 22/2011 vp, PeVL 12/2018 vp). ERVV:tä käsitellessään valiokunta korosti, että valtiontalouden kannalta kyse on perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valtiontakauksesta (PeVL 5/2011 vp). Tällainen takaus voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.Perustuslakivaliokunta on korostanut riskien arviointia keskeisenä asian valtiosääntöisen arvioinnin kannalta (PeVL 14/2019 vp). Perustuslakivaliokunnan mielestä budjettisuvereniteettia tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti ja huolehtia siitä, että järjestelyjen erityispiirteiden vuoksi Suomen vastuut eivät kasva ainakaan tavalla, joka riskinsä puolesta voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, joita sillä Suomen perustuslain mukaan on (PeVL 55/2017 vp, s. 3 ja PeVL 5/2011 vp, s. 4/II).Perustuslakivaliokunta pitää perustuslain kannalta merkityksellisenä, että valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. Ehdollisuus tulee toteuttaa EVM-sopimuksen edellyttämällä tavalla, suhteuttaen se kriisin erityisluonteeseen sekä rahoitustuen määrään ja laina-aikoihin. Rahoitustukea koskevissa päätöksissä tulisi huomioida EVM:n toimintakyvyn säilyminen ja sen rahoituskapasiteetin riittävyys.Yhteis- ja erillisvastuulliset ns. koronabondit voisivat saatavilla olevien puutteellisten tietojen perusteella perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan mahdollisesti jopa vaarantaa valtion mahdollisuudet vastata perustuslain mukaisista omista velvollisuuksistaan. Kun liikkeelle laskettavien velkakirjojen määrästä tai ajatellusta vastuunjaosta ei ole täsmällistä tietoa ja kun ehdotuksen toteuttamistapaa ei ole täsmennetty, tarkkaa valtiosääntöoikeudellista kantaa on kuitenkin mahdotonta esittää.Perustuslakivaliokunta kuitenkin ilmaisee huolensa siitä, että budjettisuvereniteetin, eduskunnan budjettivallan ja valtion sitoumustensa täyttämiskyvyn asettamat valtiosääntöoikeudelliset rajat voisivat mahdollisesti ylittyä yhteis- ja erillisvastuullisten koronabondien suhteen merkiten sitä, että ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi Suomessa perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä.Perustuslakivaliokunta huomauttaa lopuksi, että nyt arvioitavina oleviin esityksiin saattaa liittyä muissakin suhteessa perustuslaillisia ongelmia. Valiokunta toteaa arvioivansa ehdotuksia tarkemmin käsitellessään valtioneuvoston perustuslain 96 ja 97 §:n perusteella antamia kirjelmiä.Huom: vaiteliaisuus. 
Keskustelun aikana ed. Essayah ed Mäkelän kannattamana ehdotti, että valiokunta hyväksyy seuraavan muotoilun valiokunnan kannaksi: "Suomen tulee vastustaa ehdotusta EVM:n käyttämisestä koronakriisiin liittyvänä rahoitusvälineenä, ns koronabondeja sekä takausrahaston perustamista.Suomen kannan tulee perustua yhteisvastuun kasvattamisen vastustamiseen sekä tiukkaan markkinaehtoisuuteen.". 
Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ed Essayahin ehdotus hylättiin äänin 19 - 5, ei tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 17/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien kannanottoihin viitaten valtioneuvoston kantaan. 
24
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviiruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Valtioneuvoston E-selvitys
A 24
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295619
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen väliaikaisen tuen välineestä työttömyysriskien vähentämiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (SURE)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Suurelle valiokunnalleKun koronapandemiakriisiin liittyvät ehdotukset ovat vielä luonnosasteella, voidaan niihin perustuslakivaliokunnan mielestä esittää vain alustavia huomioita valiokunnan aikaisemman lausuntokäytännön pohjalta.Perustuslakivaliokunta on katsonut arvioidessaan EMU:n kehittämistä, että sitä tulee kehittää ensisijaisesti unionin perussopimusten puitteissa. EU-lainsäädäntöön ei tule valiokunnan mielestä sisällyttää jäsenvaltioille perussopimusten vastaisia tai perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai muitakaan sellaisia elementtejä, joita ei olisi jo hyväksytty perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä. Sekundäärilainsäädännöllä tai hallitustenvälisillä sopimuksilla ei tule välillisestikään horjuttaa perussopimuksissa määriteltyä EU:n toimielinten välistä institutionaalista tasapainoa (ks. Esim. PeVL 10/2019 vp, PeVL 38/2018 vp, PeVL 28/2013 vp, PeVL 49/2010 vp, s. 4/II ja s. 5/I ja PeVL 46/1996 vp, s. 2/II).Perustuslakivaliokunta on korostanut, että kun eduskunnan budjettivallan rajoituksia selvitetään valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa, Euroopan rahoitusvakauden turvaamiseen liittyviä Suomen taloudellisia vastuita tulee tarkastella kokonaisuutena (PeVL 25/2011 vp ja PeVL 3/2012 vp). Vastuissa on otettava huomioon paitsi niiden kokonaismäärä myös niiden toteutumisen todennäköisyys (PeVL 3/2013 vp ja PeVP 52/2014 vp). Lisäksi valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on erityistä merkitystä annettava sille, edellyttävätkö lisävastuut Suomen suostumusta ja onko eduskunnalla mahdollisuus osallistua vastuusitoumuksia koskeviin päätöksiin (ks. PeVL 22/2011 vp, PeVL 12/2018 vp). ERVV:tä käsitellessään valiokunta korosti, että valtiontalouden kannalta kyse on perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valtiontakauksesta (PeVL 5/2011 vp). Tällainen takaus voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.Perustuslakivaliokunta on korostanut riskien arviointia keskeisenä asian valtiosääntöisen arvioinnin kannalta (PeVL 14/2019 vp). Perustuslakivaliokunnan mielestä budjettisuvereniteettia tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti ja huolehtia siitä, että järjestelyjen erityispiirteiden vuoksi Suomen vastuut eivät kasva ainakaan tavalla, joka riskinsä puolesta voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, joita sillä Suomen perustuslain mukaan on (PeVL 55/2017 vp, s. 3 ja PeVL 5/2011 vp, s. 4/II).Perustuslakivaliokunta pitää perustuslain kannalta merkityksellisenä, että valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. Ehdollisuus tulee toteuttaa EVM-sopimuksen edellyttämällä tavalla, suhteuttaen se kriisin erityisluonteeseen sekä rahoitustuen määrään ja laina-aikoihin. Rahoitustukea koskevissa päätöksissä tulisi huomioida EVM:n toimintakyvyn säilyminen ja sen rahoituskapasiteetin riittävyys.Yhteis- ja erillisvastuulliset ns. koronabondit voisivat saatavilla olevien puutteellisten tietojen perusteella perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan mahdollisesti jopa vaarantaa valtion mahdollisuudet vastata perustuslain mukaisista omista velvollisuuksistaan. Kun liikkeelle laskettavien velkakirjojen määrästä tai ajatellusta vastuunjaosta ei ole täsmällistä tietoa ja kun ehdotuksen toteuttamistapaa ei ole täsmennetty, tarkkaa valtiosääntöoikeudellista kantaa on kuitenkin mahdotonta esittää.Perustuslakivaliokunta kuitenkin ilmaisee huolensa siitä, että budjettisuvereniteetin, eduskunnan budjettivallan ja valtion sitoumustensa täyttämiskyvyn asettamat valtiosääntöoikeudelliset rajat voisivat mahdollisesti ylittyä yhteis- ja erillisvastuullisten koronabondien suhteen merkiten sitä, että ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi Suomessa perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä.Perustuslakivaliokunta huomauttaa lopuksi, että nyt arvioitavina oleviin esityksiin saattaa liittyä muissakin suhteessa perustuslaillisia ongelmia. Valiokunta toteaa arvioivansa ehdotuksia tarkemmin käsitellessään valtioneuvoston perustuslain 96 ja 97 §:n perusteella antamia kirjelmiä.Huom: vaiteliaisuus. 
Keskustelun aikana ed. Essayah ed. Mäkelän kannattamana ehdotti seuraavan muootoilun valiokunnan kannaksi: "Työttömyysriskin vähentämiseen liittyvä mekanismi tulee hylätä kansalliseen kompetenssiin kuuluvana sekä perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmenevistä valtiosääntöoikeudellisista syistä". 
Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ed Essayahin ehdotus hylättiin äänin 19 - 5, ei tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 18/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy viitaten erikoisvaliokunnan kannanottoon valtioneuvoston kantaan. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Valtioneuvoston E-selvitys
A 25
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295624
Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Suurelle valiokunnalleKun koronapandemiakriisiin liittyvät ehdotukset ovat vielä luonnosasteella, voidaan niihin perustuslakivaliokunnan mielestä esittää vain alustavia huomioita valiokunnan aikaisemman lausuntokäytännön pohjalta.Perustuslakivaliokunta on katsonut arvioidessaan EMU:n kehittämistä, että sitä tulee kehittää ensisijaisesti unionin perussopimusten puitteissa. EU-lainsäädäntöön ei tule valiokunnan mielestä sisällyttää jäsenvaltioille perussopimusten vastaisia tai perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai muitakaan sellaisia elementtejä, joita ei olisi jo hyväksytty perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä. Sekundäärilainsäädännöllä tai hallitustenvälisillä sopimuksilla ei tule välillisestikään horjuttaa perussopimuksissa määriteltyä EU:n toimielinten välistä institutionaalista tasapainoa (ks. Esim. PeVL 10/2019 vp, PeVL 38/2018 vp, PeVL 28/2013 vp, PeVL 49/2010 vp, s. 4/II ja s. 5/I ja PeVL 46/1996 vp, s. 2/II).Perustuslakivaliokunta on korostanut, että kun eduskunnan budjettivallan rajoituksia selvitetään valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa, Euroopan rahoitusvakauden turvaamiseen liittyviä Suomen taloudellisia vastuita tulee tarkastella kokonaisuutena (PeVL 25/2011 vp ja PeVL 3/2012 vp). Vastuissa on otettava huomioon paitsi niiden kokonaismäärä myös niiden toteutumisen todennäköisyys (PeVL 3/2013 vp ja PeVP 52/2014 vp). Lisäksi valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on erityistä merkitystä annettava sille, edellyttävätkö lisävastuut Suomen suostumusta ja onko eduskunnalla mahdollisuus osallistua vastuusitoumuksia koskeviin päätöksiin (ks. PeVL 22/2011 vp, PeVL 12/2018 vp). ERVV:tä käsitellessään valiokunta korosti, että valtiontalouden kannalta kyse on perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetusta valtiontakauksesta (PeVL 5/2011 vp). Tällainen takaus voidaan antaa eduskunnan suostumuksen nojalla.Perustuslakivaliokunta on korostanut riskien arviointia keskeisenä asian valtiosääntöisen arvioinnin kannalta (PeVL 14/2019 vp). Perustuslakivaliokunnan mielestä budjettisuvereniteettia tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti ja huolehtia siitä, että järjestelyjen erityispiirteiden vuoksi Suomen vastuut eivät kasva ainakaan tavalla, joka riskinsä puolesta voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai Suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan, joita sillä Suomen perustuslain mukaan on (PeVL 55/2017 vp, s. 3 ja PeVL 5/2011 vp, s. 4/II).Perustuslakivaliokunta pitää perustuslain kannalta merkityksellisenä, että valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. Ehdollisuus tulee toteuttaa EVM-sopimuksen edellyttämällä tavalla, suhteuttaen se kriisin erityisluonteeseen sekä rahoitustuen määrään ja laina-aikoihin. Rahoitustukea koskevissa päätöksissä tulisi huomioida EVM:n toimintakyvyn säilyminen ja sen rahoituskapasiteetin riittävyys.Yhteis- ja erillisvastuulliset ns. koronabondit voisivat saatavilla olevien puutteellisten tietojen perusteella perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan mahdollisesti jopa vaarantaa valtion mahdollisuudet vastata perustuslain mukaisista omista velvollisuuksistaan. Kun liikkeelle laskettavien velkakirjojen määrästä tai ajatellusta vastuunjaosta ei ole täsmällistä tietoa ja kun ehdotuksen toteuttamistapaa ei ole täsmennetty, tarkkaa valtiosääntöoikeudellista kantaa on kuitenkin mahdotonta esittää.Perustuslakivaliokunta kuitenkin ilmaisee huolensa siitä, että budjettisuvereniteetin, eduskunnan budjettivallan ja valtion sitoumustensa täyttämiskyvyn asettamat valtiosääntöoikeudelliset rajat voisivat mahdollisesti ylittyä yhteis- ja erillisvastuullisten koronabondien suhteen merkiten sitä, että ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi Suomessa perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä.Perustuslakivaliokunta huomauttaa lopuksi, että nyt arvioitavina oleviin esityksiin saattaa liittyä muissakin suhteessa perustuslaillisia ongelmia. Valiokunta toteaa arvioivansa ehdotuksia tarkemmin käsitellessään valtioneuvoston perustuslain 96 ja 97 §:n perusteella antamia kirjelmiä.Huom: vaiteliaisuus. 
Keskustelun aikana ed. Essayah ed Mäkelän kannattamana ehdotti seuraavan muotoilun valiokunnan kannaksi: "Komission ehdotus yhteisvastuullisen rahoituksen kasvattamisesta tulee hylätä sillä perusteella, että EKP:n ensisijaisina pidettävät toimet turvaavat toistaiseksi riittävästi euromaiden varainhankinnan jatkuvuuden". 
Äänestettäessä puheenjohtajan pohjaehdotusta vastaan ed Essayahin ehdotus hylättiin äänin 19 - 5, ei tyhjää. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 19/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy viitaten erikoisvaliokunnan kannanottoon valtioneuvoston kantaan. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 26
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295626
Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 20/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy viitaten valtiovarainvaliokunnan kannanottoon valtioneuvoston kantaan. 
27
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
A 27
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295635
Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamiseksi hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 21/2020 vp: Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
28
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 28
EUN-raportti EDK-2020-AK-293594
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020.pdf
B 28
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293595
26-vc-euco-statement-fi.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293596
26-vc-euco-statement-sv.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293597
26-vc-euco-statement-en.pdf
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
29
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-292757
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
A 29
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
30
Maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 25.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296091
EUN 33_maatalous- ja kalastusministereiden videokokous 250320.pdf
A 30
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
31
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-255784
Epävirallinen kaupunkiasioista vastaavien ministereiden kokous 14.6.2019 Bukarest
A 31
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
32
Euroopan unionin neuvoston kokous 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-281503
NEUVOSTORAPORTTI; Liikenneneuvosto 2.12.2019
A 32
EUN-raportti EDK-2019-AK-281995
Televiestintäneuvosto 3.12.2019
B 32
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
33
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.12.2019 (Energianeuvosto 4.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-279090
Energianeuvosto 4.12.2019
A 33
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
34
Euroopan unionin neuvoston kokous 10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-293852
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 10.12.2019 EUN 71_2019 vp.pdf
A 34
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
35
Euroopan unionin neuvoston kokous 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-282040
Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019
A 35
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
36
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.1.2020 (Ulkoasiainneuvosto 20.1.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-284349
Ulkoasiainneuvosto 20.01.2020
A 36
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
37
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.1.2020 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-282922
Maatalous- ja kalastusneuvosto 27.1.2020
A 37
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
38
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285187
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK); ylimääräinen terveysneuvosto koronavirustilanteen takia 13.2.2020
A 38
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
39
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-285619
Yleisten asioiden neuvosto 17.2.2020
A 39
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
40
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.2.2020 (Koulutusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290093
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 20. helmikuuta 2020
A 40
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
41
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.2.2020 (Ulkoasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-286051
Ulkoasiainneuvosto 17.2.2020 Bryssel
A 41
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
42
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.2.2020 (Kilpailukykyneuvosto 27.-28.2.2020)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290674
Kilpailukykyneuvosto
A 42
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
43
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.2.2020 (Yleisten asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-287864
Yleisten asioiden neuvosto 25.2.2020
A 43
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
44
Epävirallinen ulkoministerikokous 5.-6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290063
EU:n ulkoministereiden epävirallinen Gymnich-kokous 5.3.2020
A 44
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
45
Ylimääräinen ulkoasiainneuvoston kokous 6.3.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-289847
Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto 6.3.2020
A 45
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
46
Epävirallinen liikenneministerikokous 10. - 11.3.2020 (merenkulku)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-290665
Epävirallinen liikenneministerikokous 11.3.2020
A 46
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
47
Euroopan unionin neuvoston kokous 13.3.2020 (Oikeus-ja sisäasiainneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-293861
OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 13.3.2020; sisäasiat
A 47
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
48
Euroopan unionin neuvoston kokous 6.3.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-289537
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK); ylimääräinen terveysneuvosto koronavirustilanteen takia 6.3.2020
A 48
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
49
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (valmisteverodirektiivi) ja siihen liittyvistä ehdotuksista neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla) sekä parlamentin ja neuvoston päätöksestä (tietokoneistaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
50
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-293370
Toissijaisuusasioiden_lista_2020_1.4.2020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. (liite A 50) 
51
Muut asiat
52
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana aikana 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 8.4.2020 8.15