Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.05

Pöytäkirja SuVP 15/2020 vp Suuri valiokunta Torstai 23.4.2020 klo 11.30—12.40

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Eva Biaudet r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps jäsen Pia Kauma kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) (3 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) jäsen Antti Kurvinen kesk (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) (3 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd (24, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38) (23 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk jäsen Lulu Ranne ps jäsen Arto Satonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) varajäsen Sanna Antikainen ps varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (23 osittain) varajäsen Jenna Simula ps varajäsen Hussein al-Taee sd (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) (9, 23 osittain) varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) (25 osittain) Mats Löfström 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Euroopan unionin neuvoston kokous 23.4.2020 (Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous 23.4.2020)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 38/2020 vpA 3

Valmistelu 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • pääministeri Sanna Marin 

Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeriJari LuotoPääministerin erityisavustaja Matti Niemi, valtioneuvoston kanslia 

Pääministeri Marin esitteli videokokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Wallinheimo, Virolainen. Essayah, Suomela, Ovaska, Biaudet, Koskinen, Heinäluom ja Kiljunen. Pääministeri Marin sekä valtiosihteeri Halonen ja alivaltiosihteeri Luoto vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2020 vpA 4

Asia on saapunut suureen valiokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.05.2020. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission esityksestä joustovälineen varojen käyttöönotosta (lisäbudjetti nro 1/2020; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 6/2020 vpA 5

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa asian E 23/2020 vp yhteydessä 3.4.2020 hyväksymäänsä kannanottoon. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 22/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

6.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotuksesta joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotuksesta ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU, Euratom) No 1311/2013 muuttamisesta (lisäbudjetti 2/2020; Euroopan unioni)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 7/2020 vpA 6

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa asian E 29/2020 vp yhteydessä 6.4.2020 hyväksymäänsä kannanottoon. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 23/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta covid-19-tilanteessa

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 8/2020 vpA 7

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Hallintovaliokunta on käsitellyt komission ehdotusta aikaisemmin valtioneuvoston selvityksen E 30/2020 vp pohjalta ja ilmoittanut 9.4.2020 pöytäkirjaan merkittynä kannanottonaan yhtyvänsä valtioneuvoston kantaan. Valiokunta uudistaa tämän kannanottonsa. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 24/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2020 vpA 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-295696
Komission ehdotus muuttaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetusta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annettua asetusta vastaamaan koronavirustilanteeseen
B 8

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanoton: Maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että valtioneuvosto on pitänyt tärkeänä, että komissio antaisi uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan muutosehdotuksen, joka kattaisi tämän asetuksen muutosehdotuksen ulkopuolelle jääneitä kysymyksiä. Valiokunta korostaa tältä osin koko kalastukseen liittyvän taloudellisen ketjun huomioon ottamista ja nostaa esiin tarpeen kompensoida kalanjalostus- ja rehuteollisuuteen, kalakauppiaisiin, aloitteleviin ammattikalastajiin ja kalastusopastoimintaan kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia joko Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tai muiden rahoitusmekanismien kuten kaupan tai matkailualan tukivaroista. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 25/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

9.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 32/2020 vpA 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296121
Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) N:o 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
B 9

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanoton: Valtioneuvoston kirjelmään liitetystä perusmuistiosta käy ilmi, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevalla ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvion sitoumusmäärärahoihin. Kyseessä on yhteensä 14, 6 miljardin euron suuruisesta maksumäärärahojen aikaistamisesta, jonka kokonaisvaikutus on Suomen maksujen kannalta neutraali. Näillä perusteilla maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 26/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien kannanottojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon

Valtioneuvoston E-selvitysE 33/2020 vpA 10
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296207
Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
B 10

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset täytäntöönpanoasetuksiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen joustavoittamiseksi koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 34/2020 vpA 11
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296218
Komission ehdotukset täytäntöönpanoasetuksiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjen joustavoittamiseksi koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi
B 11

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n toimet jokaisen saatavilla olevan euron käyttäminen kaikin mahdollisin tavoin ihmishenkien pelastamiseksi ja elinkeinojen suojelemiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 35/2020 vpA 12
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296431
Komission tiedonanto EU:n toimet jokaisen saatavilla olevan euron käyttäminen kaikin mahdollisin tavoin ihmishenkien pelastamiseksi ja elinkeinojen suojelemiseksi
B 12

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

13.  Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 36/2020 vpA 13
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297079
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
B 13

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

14.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 37/2020 vpA 14
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297685
Perusmuistio STM2020-00106
B 14

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

15.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 54/2012 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 38/2012 vp
U-jatkokirjelmäUJ 15/2016 vp
U-jatkokirjelmäUJ 10/2020 vpA 15
LiiteasiakirjaU 54/2012 vpUJ 10_2020_vp perusmuistio_A 16

Jatkokirjelmä UJ 10/2020 vp - U 54/2012 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 10/2020 vp - U 54/2012 vp. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet

Valtioneuvoston E-selvitysE 17/2019 vp
E-jatkokirjelmäEJ 17/2019 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 2/2019 vp
E-jatkokirjelmäEJ 6/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 6/2020 vpA 16
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297563
Komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa – ajankohtaiskatsaus
B 17

Jatkokirjelmä EJ 6/2020 vp - E 17/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 6/2020 vp - E 17/2019 vp. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 6/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 5/2020 vpA 16
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-297013
Neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
B 16

Jatkokirjelmä EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp. 

18.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun

Valtioneuvoston E-selvitysE 19/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 4/2020 vpA 18
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-296730
Komission tiedonanto arviosta EU:hun tulevan tarpeettoman matkustamisen tilapäisten rajoitusten soveltamisesta ulkorajoilla
perusmuistio_B 18

Jatkokirjelmä EJ 4/2020 vp - E 19/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi hallintovaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 4/2020 vp - E 19/2020 vp. 

19.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1005/2008 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta kalastuksenvalvonnan osalta (Kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 66/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 16/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 5/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 8/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 6/2020 vpA 19

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 27/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

20.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 3/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 28/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien kannanottojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

21.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 5/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 4/2020 vpA 21
Valiokunnan lausuntoMmVL 5/2020 vpB 21

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 4/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 5/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta hyväksyi kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta viittaa asian E 16/2020 vp yhteydessä 24.3.2020 hyväksymäänsä kannanottoon. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 29/2020 vp: Valiokunta hyväksyi asiassa 25.03.2020 eduskunnan kannan SuVEK 12/2020 vp. Valiokunta yhtyy asiassa erikoisvaliokuntien kannanottoihin ja SuVEK 12/2020 vp kantaan viitaten valtioneuvoston kantaan. 

22.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä COVID-19-tilanteessa

Valtioneuvoston E-selvitysE 30/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 30/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

23.  Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2019 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 3/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297984
E 61/2019 vp SuV 23.04.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
A 23
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-298275
E 61/2019 vp SuV 23.04.2020 pääsihteeri Petteri Taalas, World Meteorological Organization Asiantuntijalausunto
B 23

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

  • toiminnanjohtaja Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite
  • pääsihteeri Petteri Taalas World Meteorological Organizationliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

24.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297986
E 62/2019 vp SuV 23.04.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
A 24

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • toiminnanjohtaja Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

25.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-297988
U 2/2020 vp SuV 23.04.2020 toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto
A 25

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • toiminnanjohtaja Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ryliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

26.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 88/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 7/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 7/2020 vp - U 88/2018 vp 

27.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 12/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

28.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 19/2017 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 9/2017 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 6/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 17/2018 vp
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmäUJ 9/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

29.  Valtioneuvoston selvitys: Vakuutusyhtiöiden vakuutustakuuta, taloudellista elpymistä ja kriisinratkaisua koskevat komission keskusteluasiakirjat

Valtioneuvoston E-selvitysE 13/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

30.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä

Valtioneuvoston E-selvitysE 24/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

31.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Tasa-arvon unioni: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020-2025

Valtioneuvoston E-selvitysE 25/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 25/2020 

32.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 26/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

33.  Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 2 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, komission ehdotus joustovälineen varojen käyttöönotosta, komission ehdotus ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja komission ehdotus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 1311/2013 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

34.  Euroopan unionin neuvoston kokous 16.4.2020 (EU:n kauppaministereiden epävirallinen videokokous 16.4.2020)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 36/2020 vp
EUN-raportti EDK-2020-AK-297946
EUn kauppaministereiden epävirallinen videokokous 16.4.2020.pdf
A 34

Raportointi 

Merkittiin raportti saapuneeksi 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

35.  Euroopan unionin neuvoston kokous 22.4.2020 (Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 22.4.2020)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 37/2020 vpA 35

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

36.  Toissijaisuusasioiden lista

Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-296974
Toissijaisuusasioiden_lista_2020_16.4.2020.pdf
A 36

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

37.  Muut asiat

38.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 29.4.2020 klo 13.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto