Pöytäkirja
SuVP
16
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 29.4.2020 klo 13.00—13.42
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (21 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (23, 24, 25, 26, 27) (21 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (23, 24, 25, 26, 27) (21 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (23, 24, 25, 26, 27) (21 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (23, 24, 25, 26, 27) (21 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r (23, 24, 25, 26, 27) (21 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19 -takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 3
Valiokunnan lausunto
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 28/2020 vp. 
Jatkokirjelmä UJ 11/2020 vp - U 9/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 11/2020 vp - U 9/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion viimeisen kappaleen osalta PeL 50 § 3 mom nojalla vielä julkistamattomien tietojen takia. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 10/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Yleiseurooppalaisen takuurahaston perustaminen vastauksena covid-19 aiheuttamaan häiriötilaan
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 9/2020 vp. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19 -epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 32/2020 vp ja E 33/2020 vp. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 10/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta uudistaa 17.4.2020 hyväksymänsä kannanoton, jossa se yhtyi valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 31/2020 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Muuttunut asiaksi: U 10/2020 vp. 
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Päätettiin kutsua kuultavaksi: ympäristöministeriö. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa ajalla 1.1.-31.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
A 9
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298223
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa sekä EU-rikkomusasioissa ajalla 1.1.-31.12.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja lakivaliokuntaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisrahasto
Valtioneuvoston E-selvitys
A 10
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298289
EU:n tuleva elpymisrahasto
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot "Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamisesta koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta" ja "Sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta"
Valtioneuvoston E-selvitys
A 11
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298336
E-kirje: Komission tiedonannot "Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkänaikavälin toimintasuunnitelmasta" sekä "Sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta"
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 12
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298341
E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: "Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten"
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298353
E-kirje: Komission tiedonanto "Pk-yritysstrategia kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten"
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisuusstrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 14
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298521
E-kirje: Komission tiedonanto teollisuusstrategiasta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 15
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298792
Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2020 koskeva lisätalousarvioesitys nro 3
Valtioneuvoston E-selvitys
A 16
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-298940
Komission lisätalousesitys nro 3 EU:n talousarvioon vuodelle 2020
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi valtiovarainvaliokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
A 17
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299057
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 18
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-299113
Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle COVID-19 -toimista, joilla tilapäisesti rajoitetaan tarpeetonta matkustamista EU:hun
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
20
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
21
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta totesi, että asiassa E 26/2020 vp (Valtiovarainministeriön kirje 6.4.2020 ) annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 
22
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous 23.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-298957
EUN 38_2020 vp Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous 23.4.2020.pdf
Valtioneuvoston kanslian raportti 24.4.2020 (A 22)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan:Matti Niemi, pääministerin erityisavustajaJari Luoto, Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeriKare Halonen, EU-asioiden valtiosihteerivaltioneuvoston kanslia 
Pääministeri Marin esitteli Eurooppa-neuvoston etäkokouksen tulokset. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Virolainen, Essayah, Ovaska, Essayah, Koskinen, Kauma, Kaunisto, Wallinheimo, Suomela ja Heinäluoma. Pääministeri Marin, alivaltiosihteeri Luoto ja valtiosihteeri Halonen vastasivat puheenvuoroihin. 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
23
Energiaministereiden epävirallinen videokokous 28.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 23
Valmistelu 
Asia (24.4.2020) käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
24
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 22.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-298996
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 22.4.2020
Valtioneuvoston kanslian raportti 23.4.2020 (A 24)
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
25
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 22.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-298956
EUN 40_2020 vp ulkoministerien epävirallinen videokokous 22.4.2020.pdf
Ulkoministeriön raportti 24.4.2020 (A 25)
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
26
EYCS-toimialan ministeritason videokonferenssit korona-tilanteen johdosta huhtikuussa 2020; Kulttuuriministerit 8.4.2020; Opetusministerit 14.4.2020; Urheiluministerit 21.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-299044
EYCS-toimialan ministeritason videokonferenssit korona-tilanteen johdosta huhtikuussa 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön raportti 27.4.2020 (A 26)
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
27
Muut asiat
28
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on on erikseen ilmoitettavana aikana ensi viikolla. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 29.4.2020 16.21