Pöytäkirja
SuVP
18
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 8.5.2020 klo 13.30—15.02
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Euroryhmän epävirallinen videokokous 7.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-300747
Euroryhmän videokokous 7_9.4.2020_8.5.2020 kokoukseen.pdf
A 3
EUN-raportti EDK-2020-AK-300748
EURORYHMAN RAPORTTI 2020-04-09.PDF (002)_8.5.2020 kokoukseen.pdf
B 3
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonvaltiovarainministeriöfinanssineuvos Jouni Sinivuorivaltiovarainministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli ministerikokouksen tulokset. Puheenvuoron käyttivät ed. Satonen, Ovaska, Suomela ja Arhinmäki. Ministeri Kulmuni vastasi puheenvuoroihin. 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
4
Valtiovarainministereiden epävirallinen videokokous 16.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 4
EUN-raportti EDK-2020-AK-297467
Valtiovarainministereiden epävirallinen puhelinkokous 16.4.2020
B 4
Valmistelu 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonvaltiovarainministeriöfinanssineuvos Jouni Sinivuorivaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19 -takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19 -takuurahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 5
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
B 5
Jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Vaiteliaisuutta pyydetään perustuslain 50§:n 3 momentin nojalla muistion sivulla 6 olevan toisen kappaleen osalta vielä julkistamattomien tietojen takia. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja korostaa kriisinhallintavälineen väliaikaista luonnetta sekä tuen osoittamista nimenomaan koronaepidemiasta johtuvaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Neuvottelujen edetessä ja lopullisessa sopimuksessa Suomen takausvastuu tulee rajata tarkasti ja yksiselitteisesti. On myös huolehdittava siitä, ettei Suomen vastuu laajene sopimuksessa määritellystä enimmäisvastuusta rahaston kautta syntyneiden tappioiden kattamisen perusteella. Valiokunta korostaa eduskunnan budjettivallan ja kansallisen suvereniteetin huomioon ottamista sekä eduskunnan riittäviä ja oikea-aikaisia tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia. Valiokunta painottaa myös rahoitus- ja takaushakemusten huolellista ja läpinäkyvää arviointia erityisesti riskialttiiden rahoitusinstrumenttien osalta, jäsenvaltioiden tehokkaita osallistumismahdollisuuksia takuurahaston päätöksentekoon sekä päätöksenteon yksimielisyyttä. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Talousvaliokunta viittaa valtiovarainvaliokunnan pöytäkirjakannanottoon (VaVP 22/2020 vp, kohta 3) ja korostaa talousvaliokunnan asian U 12/2020 vp yhteydessä esittämiä näkökohtia. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Todettiin, että PeVL 10/2020 vp kannat ovat toistaiseksi voimassa. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 33/2020 vp: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaa lausunnossa SuVL 2/2020 vp esitetyillä perusteilla. 
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 12/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Todetaan, että lausuntoon SuVL 2/2020 vp on jätetty seuraavat eriävät mielipiteet: ps, kok ja kd. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 34/2020 vp: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaa lausunnossa SuVL 2/2020 vp esitetyillä perusteilla. 
Todetaan, että lausuntoon SuVL 2/2020 vp on jätetty seuraavat eriävät mielipiteet: ps, kok ja kd. 
7
Euroryhmän videokokous 8.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 7
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Katri
Kulmuni
Avustajinaan:EU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonvaltiovarainministeriöfinanssineuvos Jouni Sinivuorivaltiovarainministeriö 
Ministeri Kulmuni esitteli euroryhmän kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät ed. Kurvinen, Immonen, Essayah, Kiljunen, Koskinen, Heinäluoma, Arhinmäki, Ovaska, Kauma ja Suomela. Ministeri Kulmuni sekä sihteeristön päällikkö Henriksson vastasivat puheenvuoroihin. 
Portugalin 11. ohjelman jälkeistä valvontaa koskeva raportti 
Itävallan alustavan budjettisuunnitelman päivitys 
G7-valtiovarainministerikokouksen seuranta 
Komission kevätennuste 
COVID-19 - Euroopan vakausmekanismin (EVM) ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian euroalueen jäsenmaiden talouksille aiheuttamaan symmetriseen shokkiin 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja euroalueen vakaudenhallinnan turvaamiseksi ehdotetut rahoitusjärjestelyt koronakriisin vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300980
Euroopan vakausmekanismin ennakollisen rahoitustuen ehtojen mukauttaminen koronavirusepidemian aiheuttaman taloudellisen epävakauden torjuntaan
B 8
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301002
ANNEX 4 BANK SOLVENCY.PDF
O 8
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301171
E 26_2020 vp_eriävä mielipide_ps.pdf
P 8
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301172
E 26_2020 vp_eriävä mielipide_kok.pdf
Q 8
Eriävä mielipide EDK-2020-AK-301173
E 26_2020 vp_eriävä mielipide_kd.pdf
R 8
Jatkokirjelmä EJ 7/2020 vp - E 26/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 7/2020 vp - E 26/2020 vp. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Valtioneuvoston kannan mukaan Suomi tukee Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen asianmukaista ehdollisuutta. Perustuslakivaliokunta pitää aikaisemman kannanottonsa (PeVP 27/2020 vp) mukaisesti perustuslain kannalta välttämättömänä, että Suomi tukee ja voi hyväksyä Euroopan vakausmekanismin (EVM) rahoitustuen käytössä vain ehdollisuuteen perustuvat ratkaisut. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdollisuuteen liittyy kuitenkin suurta EU-oikeudellista epävarmuutta. Hallituksen on varmistuttava, että rahoitustuen ehdollisuus toteutuu asianmukaisesti EVM:n sopimuksen ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti. EVM-sopimuksen 3 artiklan mukaan EVM:n tehtävänä on hankkia rahoitusta ja antaa tiukkoja, valitun rahoitusapuvälineen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja noudattaen vakaustukea niille EVM:n jäsenille, joilla on tai joille uhkaa tulla vakavia rahoitusongelmia, jos tuki on välttämätöntä koko euroalueen ja sen jäsenvaltioiden rahoitusvakauden turvaamiseksi. EVM-sopimuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan rahoitusapujärjestelyyn liittyvät ehdot sisällytetään yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka on oltava kaikilta osin SEUT-sopimuksessa määrättyjen talouspolitiikan yhteissovittamistoimenpiteiden ja erityisesti kaikkien Euroopan unionin oikeuteen kuuluvien säädösten mukainen, mukaan lukien kyseiselle EVM:n jäsenelle osoitetut lausunnot, varoitukset, suositukset ja päätökset. Lisäksi ehdollisuutta on arvioitava sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti (ks. Unionin tuomioistuin ratkaisu, C-370/12, Pringle, kohdat 129-147). SEUT 125 artiklan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 135). SEUT 125 artiklassa ei sen sijaan kielletä yhtä tai useaa jäsenvaltiota myöntämästä rahoitusapua jäsenvaltiolle, joka on yhä vastuussa omista sitoumuksistaan velkojilleen, sillä edellytyksellä, että tällaiseen apuun liittyvät ehdot ovat omiaan kannustamaan viimeksi mainittua toteuttamaan tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 137). Tiukkojen ehtojen, jotka asetetaan kaikenlaiselle EVM:n antamalle vakaustuelle, tavoitteena on sen varmistaminen, että EVM ja saajana olevat jäsenvaltiot noudattavat unionin etenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamisen alalla toteuttamia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muun muassa taata se, että jäsenvaltiot jatkavat tervettä finanssipolitiikkaa (Pringle, kohta 143). 
Valiokunta päätti yksimielisesti antaa yhteisen lausunnon asioista E 26/2020 vp, U 9/2020 vp ja U 12/2020 vp. 
Sihteeri esitteli työjaoston lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Mäkelä ed. Ranteen kannattamana ehdotti, että eduskunnan kannaksi tulee kolmen eurooppalaisen hankkeen hylkääminen, jolloin myös perustelut on muutettava. 
Ed. Essayah ehdotti ed. Östmanin kannattamana suuren valiokunnan kannaksi, että neuvottelujen tavoitteena tulee olla esillä olleiden esitysten hylkääminen, jolloin lausunnon perustelut on muutettava.. 
Ed. Satonen ehdotti ed Kauniston kannattamana lausunnon perustelujen muuttamista eriävästä mielipiteestä ilmenevällä tavalla.. 
Äänestettiin lausunnon pohjasta. (1) Ed. Mäkelän ehdotus voitti ed. Satosen ehdotuksen äänin 7 - 4. 14 tyhjää. (2) Voittanut ed. Mäkelän ehdotus voitti ed. Essayahin ehdotuksen äänin 5 - 2, 18 tyhjää. (3) Ratkaisevassa äänestyksessä työjaoston ehdotus voitti ed. Mäkelän ehdotuksesta äänin 14 - 7, 4 tyhjää. Työjaoston ehdotus otettiin käsittelyn pohjaksi.. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä muutettiin Valiokunnan perustelut-osion ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen loppuosa monikkoon. Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan.. 
Lausuntoon jätettiin kolme eriävää mielipidettä. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 4 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Portugalin, Espanjan, Italian ja Itävallan avustamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 35/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: EU:n tuleva elpymisrahasto
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanoton: Todettiin, että selvitys on siinä määrin yleisluonteinen, ettei sen perustuslaillinen arviointi ole vielä mielekästä. Valiokunta ottaa asian käsiteltäväksi, kun se saa siitä perusteellisemman kirjelmän. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 36/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muuttaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevaa asetusta (EY) 223/2014 liittyen COVID-19 kriisistä johtuvien erityistoimenpiteiden käyttöönottoon
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 37/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi seuraavan kannanoton:Valiokunta pitää valtioneuvoston tavoin komission suositusta, komission ja jäsenvaltioiden yhteistä työkalupakkia ja komission tietosuojaa koskevaa tiedonantoa oikeansuuntaisina. Valiokunta pitää sovellusten yhteentoimivuutta kannatettavana tavoitteena, mutta katsoo, että yhteentoimivuuden tavoittelu ei saa tarpeettomasti hidastaa kansallisten sovellusten käyttöönottoa. Valiokunta painottaa komission suositusten mukaisesti, että sovellusten käytön tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Keskeistä on valiokunnan käsityksen mukaan huolehtia yksityisyyden suojan ja muiden perusoikeuksien toteutumisesta sekä korkeasta tietoturvan tasosta. Hyödynnettävät tiedot tulee rajata vain siihen mikä on tarpeellista sovellukselle riittävän tarkkarajaisesti määritellyn tarkoituksen kannalta, tiedot tulee poistaa tietojen hyödyntämistä koskevan tarpeen päätyttyä ja tietoja ei tule voida käyttää mihinkään muihin tarkoituksiin. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan korostaen edellä esitettyjä näkökohtia. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 38/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
Valtioneuvoston E-selvitys
A 14
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300938
Komission ehdotukset liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa
B 14
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Ennakkokäsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi, että komission ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja tarpeellisia. Katsastusten osalta valiokunta pitää opt-out- mahdollisuutta erittäin tärkeänä. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 39/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19 pandemian vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
A 15
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-300988
Komission tiedonanto ja pankkien vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus COVID-19 pandemiaan vastaamiseksi
B 15
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
A 16
Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 1/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen avun antamiseksi laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluville maille COVID 19- pandemiakriisissä
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 46/2020 vp 
18
Epävirallinen kehitysministerikokous 8.4.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-300217
Raportti eduskunnalle - Epävirallinen EU:n kehitysministerikokous 8.4.2020 videoyhteydellä
A 18
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi EU:n epävirallinen kehitysministerikokous 8.4.2020 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 5.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-300969
EU_TSTK_Työ_ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 5.5.2020.pdf
A 19
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
EU:n ja Länsi-Balkanin videohuippukokous 6.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-301019
EUn ja Länsi-Balkanin videohuippukokous 6.5.2020_kirjallinen menettely suv 8.5.2020.pdf
A 20
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Muut asiat
22
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 13.5.2020 klo 13.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 8.5.2020 17.00