Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.00

Pöytäkirja SuVP 19/2020 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 13.5.2020 klo 13.00—13.58

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd () (10 osittain) jäsen Anne Kalmari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Pia Kauma kok jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd () (10 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Lulu Ranne ps jäsen Arto Satonen kok jäsen Sinuhe Wallinheimo kok varajäsen Hussein al-Taee sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain) varajäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr () (10 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Pasi Kivisaari kesk (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Jouni Ovaska kesk varajäsen Jenna Simula ps varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström r (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen

Valtioneuvoston E-selvitysE 52/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301245
EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
A 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301246
EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
B 3

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 19/2017 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 9/2017 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 6/2017 vp
U-jatkokirjelmäUJ 17/2018 vp
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmäUJ 9/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 40/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä

Valtioneuvoston E-selvitysE 24/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 36/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 47/2020 vp

Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

8.  Terveysministereiden epävirallinen videokokous 12.5.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 51/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 51/2020 vpA 8

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

9.  Maatalous- ja kalastusministereiden korkean tason videokokous 13.5.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 52/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 52/2020 vpA 9

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

10.  Saksan perustuslakituomioistuimen EKP:n markkinaostoja koskevan ratkaisun merkitys

Valiokunnan oma asiaO 39/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301539
O 39/2020 vp SuV 13.05.2020 pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 10
Esityslistan liite EDK-2020-AK-305467
o_39_2020_vp_TY_Saarinen_13052020.pdf
B 10

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • pääjohtaja Olli Rehn Suomen Pankkiliite
  • professori Janne Salminen 

Suomen Pankista avustajina:Lauri Kajanoja, johtokunnan neuvonantajaMaritta Nieminen, lakiasiainpäällikkö 

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurooppalainen raja- ja merivartiosto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 95/2018 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 34/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 43/2018 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 4/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 10/2020 vp

Asiakohtaa ei käsitelty. 

14.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 16/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

15.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 18/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)

Valtioneuvoston E-selvitysE 32/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 37/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

18.  Toissijaisuusasioiden lista

Esityslistan liite EDK-2020-AK-301360
Toissijaisuusasioiden_lista_13052020.pdf
A 18

Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 

19.  Muut asiat

20.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.5.2020 klo 13.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Peter 
Saramo