Pöytäkirja
SuVP
19
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 13.00—13.58
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd () (10 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd () (10 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr () (10 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (10 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301245
EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
A 3
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-301246
EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästökaupan todentamista koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen
B 3
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojaamisesta sähköisessä viestinnässä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 40/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, komission tiedonanto Euroopan datastrategiasta ja komission valkoinen kirja tekoälystä
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Koronavirustauti: ohjeet turvapaikka- ja palauttamismenettelyjä koskevien asiaankuuluvien EU-säännösten täytäntöönpanosta sekä uudelleensijoittamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
8
Terveysministereiden epävirallinen videokokous 12.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 8
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
9
Maatalous- ja kalastusministereiden korkean tason videokokous 13.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 9
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Saksan perustuslakituomioistuimen EKP:n markkinaostoja koskevan ratkaisun merkitys
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301539
O 39/2020 vp SuV 13.05.2020 pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
A 10
Esityslistan liite EDK-2020-AK-305467
o_39_2020_vp_TY_Saarinen_13052020.pdf
B 10
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääjohtaja
Olli
Rehn
Suomen Pankki
liite
professori
Janne
Salminen
Suomen Pankista avustajina:Lauri Kajanoja, johtokunnan neuvonantajaMaritta Nieminen, lakiasiainpäällikkö 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurooppalainen raja- ja merivartiosto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista covid-19-epidemian torjumisen erityistoimenpiteiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja vähävaraisimmille suunnatun avun rahaston osalta (koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiakohtaa ei käsitelty. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus erityistoimista, joilla Euroopan rakenne- ja investointirahastoille luodaan poikkeuksellista joustoa COVID-19-tilanteeseen vastaamiseksi muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia EU 1303/2013 ja 1301/2013 (Koronakriisin investointialoite plus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
17
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
18
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-301360
Toissijaisuusasioiden_lista_13052020.pdf
A 18
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
19
Muut asiat
20
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.5.2020 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 11.36