Viimeksi julkaistu 31.5.2021 20.15

Pöytäkirja SuVP 2/2020 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 12.2.2020 klo 12.30—13.47

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain) jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps () (6 osittain) jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk () (6 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Anne Kalmari kesk () (6 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Suna Kymäläinen sd () (6 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk () (6 osittain) jäsen Lulu Ranne ps jäsen Arto Satonen kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Hussein al-Taee sd () (6 osittain) varajäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) varajäsen Mai Kivelä vas varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Matias Mäkynen sd varajäsen Anders Norrback varajäsen Jouni Ovaska kesk (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain) varajäsen Jenna Simula ps varajäsen Ben Zyskowicz kok varajäsen Peter Östman kd Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja Mats Löfström 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallinnolliset asiat

Todettiin, että ed. Kauma on valittu suuren valiokunnan jäseneksi sekä ed. Marttinen suuren valiokunnan varajäseneksi täysistunnossa 11.2.2020. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"

Valtioneuvoston E-selvitysE 2/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283476
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
A4
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283475
Komission tiedonanto "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi"
B4

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

Päätetään lähettää asia työjaostoon. 

5.  Valtineuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisäavun myöntämisestä Jordanian kuningaskunnalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 37/2019 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen rahoittaminen valtiosopimuksen kautta

Valtioneuvoston E-selvitysE 63/2019 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Jussi Lindgren valtioneuvoston kanslia

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Essayah, Satonen, Halla-aho, Suomela, Biaudet, Koskinen ja Immonen. Alivaltiosihteeri Saarenheimo ja neuvotteleva virkamies Lindgren vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Essayah, Mäkelä, immonen ja Arhinmäki. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 45/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 48/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 30/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 21/2018 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 12/2018 vp
U-jatkokirjelmäUJ 2/2020 vpA7

Jatkokirjelmä UJ 2/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten suureen valiokuntaan, perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, tulevaisuusvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 2/2020 vp. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjelmän sisällöstä. 

Asiakohdat 7 ja 8 käsiteltiin yhdessä. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
  • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
  • erityisasiantuntija Vesa Kulmala valtiovarainministeriö

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Puheenvuoron käyttivät ed. Mäkelä, Virolainen ja Essayah. 

8.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 29/2018 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 15/2018 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 13/2018 vp
Valiokunnan lausuntoVaVL 12/2018 vp
Valiokunnan lausuntoTrVL 11/2018 vp
E-jatkokirjelmäEJ 24/2018 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
  • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
  • erityisasiantuntija Vesa Kulmala valtiovarainministeriö

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Euroopan unionin neuvoston kokous 13.2.2020 (Ylimääräinen terveysneuvosto, uusi koronavirus)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 1/2020 vp
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 1/2020 vpA9

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 

Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 

10.  Muut asiat

Valiokunnan matka Brysseliin ma 20.4.- ti 21.4.2020, delegaation koko 25 + 2 virkamiestä. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 14.2.2020 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Peter 
Saramo