Pöytäkirja
SuVP
22
2020 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 3.6.2020 klo 13.00—13.44
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok () (10 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps () (10 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) (10 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 22 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetuksiksi ja päätökseksi (sähköisen kaupankäynnin alv-paketin muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-304737
Euroopan komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi
A 6
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteellisen neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305289
Perusmuistio
A 7
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305390
EU;kemikaalit;REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhauleja koskeva rajoitus
A 8
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP: Eduskunnan tiedottaminen Suomen vaikuttamisesta EU:n Afrikka-suhteita koskevaan tiedonantoon
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 9
Jatkokirjelmä EJ 9/2020 vp - E 7/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 9/2020 vp - E 7/2020 vp. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 11/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 5/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 12/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 11/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 41/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jolla komissio pyytää neuvostoa valtuuttamaan komission ryhtymään neuvotteluihin YK:n merioikeusyleissopimuksen UNCLOSin alaisesta täytäntöönpanosopimuksesta koskien biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla merialueilla (ns. BBNJ-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 8/2020 vp - EJ 6/2016 vp 
13
Valtioneuvoston selvitys: COVID-19; Komission suuntaviivat ja suositukset matkailun ja liikenteen uudelleenkäynnistämiseksi osana covid-19-rajoitustoimien purkua;
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 29.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 15
EUN-raportti EDK-2020-AK-305193
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 29.5.2020
B 15
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi Ulkoministerien epävirallinen videokokous 29.5.2020 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
16
Urheiluministerien epävirallinen videokonferenssi 2.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 16
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
17
Tutkimus- ja avaruusministereiden videokokoukset 29.5.
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 17
EUN-raportti EDK-2020-AK-305165
Epävirallinen EU:n avaruusministerin tapaaminen - videokokous 29.5
B 17
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
Raportointi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Merkittiin raportti saapuneeksi Epävirallinen EU:n avaruusministerin tapaaminen - videokokous 29.5 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
Oikeusministereiden epävirallinen videokokous 4.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 18
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
19
Sisäministereiden epävirallinen videokokous 5.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 19
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
20
Epäviralliset videokonferenssit opetus-, kulttuuri- ja nuorisoministerikokoonpanoilla 18.-19.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-304336
Epäviralliset videokonferenssit opetus-, kulttuuri- ja nuorisoministerikokoonpanoilla 18.-19.5.2020
A 20
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
21
Epäviralliset liikenne- ja televiestintäministereiden videokokoukset 4. - 5.6.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 21
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
22
Eurooppaministerien videokokous 26.5.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-305212
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 26.5.2020
A 22
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi"Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 26.5.2020" 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
23
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2020-AK-305480
Toissijaisuusasioiden_lista_03062020.pdf
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
24
Muut asiat
Valiokunnan etätapaaminen Tasavallan Presidentin kanssa torstaina 4.6.2020 klo 8.30, F-rakennuksen auditorio. 
Puheenjohtaja muistutti, että valtioneuvostolta odotetaan torstaina 4.6.2020 E-selvitys komission muutetusta rahoituskehysehdotuksesta 2021–2027 ja elpymisvälineestä. Asiantuntijakuuleminen on 5.6.2020 pidettävässä kokouksessa. Valiokunnan kanta on hyväksyttävä tiistaina 9.6.2020 pidettävässä kokouksessa. 
Suomalaisten MEPien tapaaminen videoyhteydellä 12.6.2020 klo 13.30 
25
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.6.2020 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 15.24