Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja SuVP 24/2020 vp Suuri valiokunta Maanantai 8.6.2020 klo 13.30—16.30

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps () (7 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd () (7 osittain) jäsen Olli Immonen ps jäsen Pia Kauma kok jäsen Ville Kaunisto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Sanna Antikainen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr () (7 osittain) varajäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Anders Norrback varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetuksiksi ja päätökseksi (sähköisen kaupankäynnin alv-paketin muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 18/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 42/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 19/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 43/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 20/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 44/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta tiettyjen veroalan tietojen toimittamiselle ja vaihtamiselle asetettujen määräaikojen kiireelliseksi lykkäämiseksi COVID-19-pandemian vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 61/2020 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 45/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 64/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-306770
E 64_2020 julkinen versio elpymissuunnitelma VNEUS2020-00537 (003).pdf
A 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310894
Miettinen_lausunto_080620 - E 64_2020 vp.pdf
B 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310895
Ronkainen_esitys_080620 - E 64_2020 vp.pdf
C 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310896
Ronkainen_lausunto_080620 - E 64_2020 vp.pdf
D 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310898
Tuominen_lausunto_080620 - E 64_2020 vp.pdf
E 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310899
Vihriälä_lausunto_080620 - E 64_2020 vp.pdf
F 7
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310901
Raitio lausunto 8.6.2020 E 64_2020 vp.pdf
G 7

Todettiin, että valiokunta ottaa ennen asiantuntijakuulemista kantaa valtioneuvoston perustuslain 50.3 §:n nojalla tekemään vaitiolopyyntöön. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Guzenina, Virolainen ja Koskinen. Yksikön päällikkö Satu Keskinen vastasi puheenvuoroihin. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion erikseen merkityn sisällön osalta. Todettiin, että asiakirjan julkinen osuus otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi. 

Jatkettiin edellisessä kokouksessa keskeytettyä asiantuntijakuulemista. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Arhinmäki, Virolainen, Koskinen, Suomela, Kauma, Östman, Guzenina ja Kiljunen. Asiantuntijat vastasivat puheenvuoroihin. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
  • lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo valtioneuvoston kanslia
  • budjettineuvos Seija Kivinen valtiovarainministeriö
  • valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman 
  • yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
  • oikeustieteen tohtori Tomi Tuominen 
  • väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopisto
  • pääanalyytikko Jan von Gerich Nordea

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työelämäprofessori Vesa Vihriälä 

Kutsuttuna poissa oli: 

  • professori Janne Salminen 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Muut asiat

9.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 9.6.2020 klo 12.30-13.55, Pikkuparlamentin auditorio 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto