Pöytäkirja
SuVP
27
2018 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 6.6.2018 klo 13.00—13.47
Läsnä
puheenjohtaja
Arto
Satonen
kok
varapuheenjohtaja
Maria
Lohela
sin
2. varapuheenjohtaja
Tytti
Tuppurainen
sd
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Hanna
Halmeenpää
vihr
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Pia
Kauma
kok
jäsen
Kimmo
Kivelä
sin
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Sari
Raassina
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
varajäsen
Maarit
Feldt-Ranta
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
varajäsen
Ari
Jalonen
sin (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (5 osittain)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (6 osittain)
varajäsen
Jukka
Kopra
kok () (5, 6 osittain)
varajäsen
Riitta
Myller
sd
varajäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
varajäsen
Juha
Rehula
kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (6 osittain)
varajäsen
Ville
Tavio
ps
varajäsen
Raija
Vahasalo
kok (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) (3 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (6, 15 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194452
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
(A 3)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194847
Globaalin pakolaisia koskevan toimintaviitekehyksen valmistelu YK:n pakolaisjärjestön johdolla
(A 4)
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-194848
Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva neuvotteluprosessi YK:n puitteissa
(B 4)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 16/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 54/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-194395
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
(A 6)
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 27/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 10/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 17/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutosehdotukset. Ed. Arhinmäki ed. Halmeenpään kannattamana esitti, että kolmannen kappaleen ensimmäisestä virkkeestä poistettaisiin sanat ”edellyttäen, että Suomelle käytännössä kohdentuva tavoite vuodelle 2030 ei nouse yli 50 prosenttiin” ja että neljännen kappaleen loppuun lisättäisiin virke ” Kuitenkin biopolttoaineiden kestävyyden takaamiseksi liitteen IX raaka-aineluetteloa on voitava perustellusti muuttaa.” Ehdotukset hylättiin äänin 20—3, - tyhjää. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Todettiin, että eriävät mielipiteet on toimitettu valiokunnan apulaissihteerille. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: vihr ja vas. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-194398
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
(A 7)
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 28/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 19/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2018-AK-194372
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta
(A 8)
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 29/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 18/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehtiin seuraavat muutosehdotukset. Ed. Arhinmäki ed. Halmeenpään kannattaman esitti, että kolmannesta kappaleesta poistettaisiin seuraavat virkkeet: ”Valiokunta pitää ensisijaisena tavoitteena saavuttaa neuvottelutulos, jossa tavoite sisällytetään direktiiviin ei-sitovassa muodossa. Mikäli saavutettava kokonaisratkaisu muilta osin on Suomen kannalta tasapainoinen, Suomi voi myös tukea tavoitteen muuttamista sitovaksi.”Ehdotus hylättiin äänin 17—3, 3 tyhjää. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Todettiin, että eriävät mielipiteet on toimitettu valiokunnan apulaissihteerille. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: vas ja vihr. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 55/2018 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 9, EJ 12, EJ 13 ja EJ 14/2018 vp 
11
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 39/2018 vp 
13
Valtioneuvoston selvitys:Komission ehdotus neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Epävirallinen energiaministerikokous 18.-19.4.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2018-AK-194791
Epävirallinen energianeuvosto 18.-19.4.2018, Sofia
(A 14)
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:hallitusneuvos Päivi Jankaneuvotteleva virkamies Pentti Puhakkaasiantuntija Katja Tuokkoylitarkastaja Johanna Juvonentyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 11.6.2018 (Energianeuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:hallitusneuvos Päivi Jankaneuvotteleva virkamies Pentti Puhakkaasiantuntija Katja Tuokkoylitarkastaja Johanna Juvonentyö- ja elinkeinoministeriö 
Ministeri Tiilikainen esitteli kokouksen asiat. Seuraavista asialistan kohdista käytiin keskustelua. 
Asetus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastosta (ACER) (U 11/2017 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 56/2018 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
Muut asiat. 
a) Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset - Puhtaan energian säädöspaketti 
i) Asetus energiaunionin hallinnosta (U 8/2017 vp) 
ii) Direktiivi uusiutuvasta energiasta (U 5/2017 vp))  
iii) Direktiivi energiatehokkuudesta (U 10/2017 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asioissa U 5/2017 vp, U 8/2017 vp ja U 10/2017 vp lausunnot edellä 6, 7 ja 8 kohdissa. 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (Energianeuvosto 11.6.2018) asialistalla. 
Puheenvuoron käyttivät ed. Arhinmäki, Myller, Halmeenpää, Kivelä ja Kalmari. Ministeri Tiilikainen vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta ministeri Tiilikaisen suullisesta esittelystä muiden maiden kantojen osalta. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
16
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2018-AK-195164
Toissijaisuusasioiden_lista_2018_06062018.pdf
(A 16)
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
17
Muut asiat
Matkat: 
-COSAC -kokous Sofia su 17.6. - ti 19.6. ( ed. Louhelainen /sin, ed. Kauma /kok, ed. Kivelä /sin, ed. Tavio /ps, ed. Heinäluoma /sd)  
-COSAC -pj-kokous Wien su 8.- ma 9.7. (pj + virkamies)  
-Art. 13 -konferenssi Wien ma 17.- ti 18.9. (2 ed. SuV:sta, 2 TaV:sta ja 2 VaV:sta)  
Maakuntakuulemiset, Tampere 13.6.2018 (pj. Satonen /kok, ed. Gustafsson /sd) 
18
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 15.6.2018 klo 13.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 8.6.2018 13:21