Pöytäkirja
SuVP
28
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 15.11.2019 klo 13.32—15.21
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) (8 osittain)
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ) (8 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (7) (6, 8 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (5, 8 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Pia
Kauma
kok
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ) (8 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (8 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
Mats
Löfström
r ( 1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ETIAS pääsyn edellytyksistä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
A 3
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 9/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 34/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen sopimuksen tekemiseksi EU:n ja Japanin välillä PNR-tietojen siirtämistä ja käyttöä varten terrorismin ja muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (EU-Japani PNR-sopimus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
5
Euroopan unionin neuvoston kokous 14.-15.10.2019 (maatalous- ja kalastusneuvosto 14.-15.10.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-267701
Maatalous- ja kalastusneuvosto 14.-15.10.2019
A 5
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 18.11.2019 (maatalous- ja kalastusneuvosto 18.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 5
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajanaan:yksikön päällikkö Ahti Hirvonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Ministeri Leppä esitteli neuvoston kokouksen asialistan. 
- A-kohdat 
- YMP vuoden 2020 jälkeen -uudistuspaketti (U 73/2018 vp): a) Asetus YMP:n strategisista suunnitelmista, b) Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja c) Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 61/2019 vp) asialistalla. 
Todettiin, että asian U 73/2018 vp käsittely on eduskunnassa kesken. 
- Asetukset YMP:n siirtymäsäännöistä 
- Muut asiat: (mahd.) EU:n ja Kiinan kahdenvälinen sopimus maantieteellisistä merkinnöistä 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah, Ministeri Leppä vastasi puheenvuoroihin. 
- Asetukset YMP:n siirtymäsäännöistä- Muut asiat: (mahd.) EU:n ja Kiinan kahdenvälinen sopimus maantieteellisistä merkinnöistä 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah ja Satonen, Ministeri Leppä vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
7
Euroopan unionin neuvoston kokous 15.10.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 15.10.2019, ml. art. 50)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-268133
Yleisten asioiden neuvosto 15.10.2019, ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto
A 7
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-avustaja Johanna Kaunisvaaravaltioneuvoston kansliavastuuvirkamies Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.11.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 8
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:EU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-avustaja Johanna Kaunisvaaravaltioneuvoston kansliavastuuvirkamies Keijo Karjalainen ulkoministeriö 
Ministeri Tuppurainen esitteli neuvoston kokouksen asialistan. 
- A-kohdat 
- Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 (U 45/2018 vp, E 29/2018 vp ) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 62/2019 vp) asialistalla. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asioihin U 45/2018 vp ja E 29/2018 vp kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
- 12. ja 13. joulukuuta 2019 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu 
- Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen vahvistaminen unionissa (E 16/2019 vp, E 17/2019 vp): a) Keskustelu Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) johtajan kanssa ja b) Päätelmät oikeusvaltiovuoropuhelun arvioinnista 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 62/2019 vp) asialistalla. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asioihin E 16/2019 vp ja E 17/2019 vp kantaa lausunnossaan SuVL 2/2019 vp. 
- Laajentuminen sekä vakautus- ja assosiaatioprosessi (E 15/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 62/2019 vp) asialistalla. 
- Muut asiat 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Halla-aho, Ovaska, Kauma, Biaudet, Virolainen, Heinäluoma, Essayah, Satonen ja Kyllönen. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
9
Epävirallinen kauppaministerikokous 1.10.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-267176
Kauppaministereiden epävirallinen lounas 1.10.2019, Bryssel
A 9
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajanaan:osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä ulkoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto (kauppaministerit) 21.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 10
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
Avustajanaan:osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä ulkoministeriö 
Asialista: 
- WTO:n uudistaminen ja WTO:n 12. ministerikokouksen valmistelut 
- EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet (E 76/2018 vp, E 122/2018 vp, E 123/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 64/2019 vp) asialistalla. 
- EU:n vapaakauppasopimusten toimeenpano ml. vuosittainen raportti vapaakauppasopimusten toimeenpanosta 
- Muut asiat: Vuoden 2019 Eurobarometri kansainvälisestä kaupasta ja vastuullinen liiketoiminta 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kauma, Holopainen ja al-Taee. Ministeri Skinnari vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
11
Euroopan unionin neuvoston kokous 21.-22.11.2019 (koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.-22.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 11
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Hanna
Kosonen
Avustajinaan:opetusneuvos Johanna Hulkkokulttuuriasiainneuvos Mikko Missiopetus- ja kulttuuriministeriö 
Ministeri Kosonen esitteli neuvoston kokouksen asiat. 
KULTTUURI / AUDIOVISUAALIALA 
- Päätöslauselma kestävän kehityksen kulttuuriulottuvuudesta 
- Euroopan kulttuurialan, luovan alan ja audiovisuaalialan vahvuudet, innovointipotentiaali ja globaali kilpailukyky 
URHEILU 
- Päätelmät korruption torjunnasta urheilussa 
- Päätelmät lasten turvallisesta urheilusta 
- Hyvän hallinnon edistäminen urheilussa 
NUORISO 
- Päätelmät digitaalisesta nuorisotyöstä 
- Päätelmät nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta 
- Nuorisotyön tulevaisuus Euroopassa  
– ilmastonmuutos, nuoriso ja nuorisotyö 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Biaudet, Holopainen, al-Taee ja Essayah, Ministeri Kosonen ja opetusneuvos Hulkko vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous 14.10.2019 (ulkoasiainneuvosto 14.10.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-266097
Ulkoasiainneuvosto 14.10.2019 Luxemburg
A 12
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
13
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2019-AK-273723
Toissijaisuusasioiden_lista_14112019.pdf
A 13
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
14
Muut asiat
- ​Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen illalliskutsu suurelle valiokunnalle to 21.11.2019 klo 18.00-20.30, Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11. Yhteiskuljetus illalliselle klo 17.40 Pikkuparlamentin edestä. 
- Eduskunnan suuren valiokunnan ja suomalaismeppien tapaaminen pe 22.11.2019 klo 8.30-10.00, Arkadia-sali. 
- LXII COSAC-kokous su 1. - ti 3.12.2019, Helsinki. Delegaatio: pj Hassi, vpj Mäkelä, ed. Hopsu, ed. Kiljunen, ed. Satonen ja ed. Ovaska. 
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.11.2019 klo 12.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 17.12