Pöytäkirja
SuVP
30
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 22.11.2019 klo 13.30—14.55
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Maria
Guzenina
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Olli
Immonen
ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Sofia
Vikman
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (1, 2, 7, 8, 9, 10) (3, 6 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jenna
Simula
ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (5, 6, 7, 8, 9, 10) (4 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain)
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 6/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi talousvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 35/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
6
Euroopan unionin neuvoston kokous 25.11.2019 (Ulkoasiainneuvosto kehitysministerikokoonpanossa)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Ulkoministeriön muistio 18.11.2019 (A 6)
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Ville
Skinnari
avustajinaan:osastopäällikkö Satu Santalatarkastaja Johanna Rasimusulkoministeriö 
Ministeri Skinnari esitteli kokouksen asialistan: 
- Tuoreiden demokratiapäätelmien vaikutukset kehitysyhteistyölle kumppanimaissa 
- Ajankohtaiset humanitaariset asiat 
- Post-Cotonou-neuvottelut (U 4/2019 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 36/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
- Eurooppalaisen kehitysrahoitusarkkitehtuurin tulevaisuus pohjautuen ns. viisaiden ryhmän raporttiin 
- Etiopia ja talous 
- Sudanin poliittinen transitio 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Östman. Ministeri Skinnari vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
7
Kilpailukykyministereiden kokous 26.-27.9.2019 (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-264053
Kilpailukykyneuvosto 26.-27.9.2019
Suomen pysyvän edustuston raportti 26.9.2019 (A 7)
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiosihteeri
Jari
Partanen
työ- ja elinkeinoministeriö
valtiosihteeri
Pilvi
Torsti
työ- ja elinkeinoministeriö
Estyneinä poissa olivat: 
ministeri
Katri
Kulmuni
ministeri
Timo
Harakka
valtiosihteeri Jari Partasen avustajina:johtava asiantuntija Timo Haapalehto, työ- ja elinkeinoministeriöjohtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriövaltiosihteeri Pilvi Torstin avustajina:lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriöneuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriöneuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Puheenvuoron käytti ed. Holopainen. Valtiosihteeri Partanen vastasi puheenvuoroihin. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
8
Euroopan unionin neuvoston kokous 28.-29.11.2019 (kilpailukykyneuvosto 28.-29.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 20.11.2019 (A 8)
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiosihteeri
Jari
Partanen
työ- ja elinkeinoministeriö
valtiosihteeri
Pilvi
Torsti
työ- ja elinkeinoministeriö
Estyneinä poissa olivat: 
ministeri
Katri
Kulmuni
ministeri
Timo
Harakka
valtiosihteeri Jari Partasen avustajina:johtava asiantuntija Timo Haapalehto, työ- ja elinkeinoministeriöjohtava asiantuntija Maija Lönnqvist, työ- ja elinkeinoministeriövaltiosihteeri Pilvi Torstin avustajina:lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriöneuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriöneuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiosihteerit Partanen ja Torsti esittelivät kokouksen asialistan: 
SISÄMARKKINAT JA TEOLLISUUS 
- Direktiivi edustajakanteista (U 31/2018 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 37/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
- Direktiivi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (U 25/2016 vp) 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 38/2019 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
- Euroopan kilpailukyvyn ulkoinen ulottuvuus 
- Muut asiat: a) Parempi sääntely kestävän kasvun tukemiseksi, b)EU:n matkailualan digitalisaation nopeuttaminen, c)"Teollisuuden ystävien ministerikokous 2019": tulokset, d)Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun uuden asetuksen täytäntöönpano ja e)Seuraavan puheenjohtajavaltio Kroatian työohjelma 
AVARUUS 
- Päätelmät kestävää arktista aluetta koskevista avaruusratkaisuista 
- Kestävän avaruustalouden edistäminen 
TUTKIMUS 
- Asetus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (EIT), päätös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategisesta innovaatio-ohjelmasta, Horisontti Eurooppa -paketti: Asetus tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta 2021–2027 sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma (U 70/2018 vp) 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut asiaan U 70/2018 vp kantaa lausunnossaan SuVL 12/2018 vp. 
- Päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta (E 99/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (kiky 28.-29.11.2019) asialistalla. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
- Muut asiat: Seuraavan puheenjohtajavaltio Kroatian työohjelma 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät ed. Essayah ja Suomela. Valtiosihteerit Partanen ja Torsti sekä johtava asiantuntija Lönnqvist vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
9
Muut asiat
Ilmoitettiin, että valiokunnan työjaosto kokoontuu suuren valiokunnan huoneessa keskiviikkona 27.11.2019 klo 13.00. 
Ilmoitettiin valtuuskunta Helsingin LXII COSAC-kokoukseen su 1. - ti 3.12.2019. Delegaatio: pj Hassi, vpj Mäkelä, ed. Hopsu, ed. Kiljunen, ed. Satonen ja ed. Ovaska. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 28.11.2019 klo 13.30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 3.1.2020 12.36