Pöytäkirja
SuVP
31
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 29.11.2019 klo 13.35—14.59
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (18, 19, 20, 21) (17 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (12) (11, 13 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (11 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (12) (11, 13 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Sofia
Vikman
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) (17 osittain)
varajäsen
Sanna
Antikainen
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (12, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (11, 13, 15 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
varajäsen
Mai
Kivelä
vas (11, 12) (10, 13 osittain)
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
varajäsen
Anders
Norrback
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Peter
Östman
kd
Ahvenanmaan vaalipiirin edustaja
Mats
Löfström
r
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 24 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyh-teistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA).
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-276033
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta käynnistämään neuvottelut tulliyhteistyötä ja tullialan keskinäistä hallinnollista apua koskevasta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä sopimuksesta (CCMAA)
A 3
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-276045
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin
A 4
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Tulevan komission nimittäminen; luettelo henkilöistä, jotka neuvosto esittää nimitettäväksi komission jäseniksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 5
Jatkokirjelmä EJ 20/2019 vp - E 31/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 39/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 7/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 40/2019 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 9 ("Maahantulon helpottaminen") olevan 9 luvun tarkistamiseen matkustajarekisteritietoja koskevien standardien ja suositeltujen menettelytapojen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 ja asetuksen (EU) 2019/124 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-277388
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta
A 10
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-277801
U85 2018 Eriävä mielipide KD 291119.pdf
B 10
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-277802
U85 2018 Eriävä mielipide PS 291119.pdf
C 10
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 8/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Essayah esitti, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 2 ilmenevän sisällön. Esitys raukesi kannattamattomana. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Mäkelä esitti, ed. Elomaan kannattamana, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetussa eriävässä mielipiteestä 1 ilmenevän sisällön. Ehdotuksesta äänestettiin pohjana olevaa lausuntoluonnosta vastaan. 
Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 16-5, tyhjiä 1. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kd. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-269058
Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2019-AK-277392
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä
A 11
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-277804
E45 2019 Eriävä mielipide KD 291119.pdf
B 11
Eriävä mielipide EDK-2019-AK-277803
E45 2019 Eriävä mielipide PS 291119.pdf
C 11
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 7/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 3/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Essayah esitti, että lausuntoluonnos saisi pöydälle jaetusta eriävästä mielipiteestä 2 ilmenevän sisällön. Esitys raukesi kannattamattomana. 
Ed. Mäkelä, ed. Elomaan kannattamana esitti lausuntoluonnokseen seuraavia muutoksia: poistetaan kahdeksannen kappaleen viimeinen virke, korvataan 12 kappaleen viimeinen virke virkkeellä ”Yhteisvastuun aikaistamisen vaikutukset vähenevät kuitenkin mitä lähemmäs vuotta 2024 aikaistaminen sijoittuisi, sillä rahasto-osuuksien yhdistymisaste on jo nyt voimassa olevan sopimuksen mukaan varsin korkea siirtymäkauden lopulla.”, korvataan 15 kappaleen viides virke seuraavilla virkkeillä ”Arviosta käy ilmi, että Suomen pankkisektorin kustannustaakan näkökulmasta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto olisi säilyttää valtiosopimus nykymuotoisena. Esillä olleet valtiosopimuksen muutosehdotukset merkitsisivät ylimääräisiä jälkikäteisiä vakausmaksuja, muissa maissa tapahtuvien pankkikriisien takia. Asiantuntija-arvioiden mukaan maksut voivat yltää sataan miljoonaan euroon" ja poistetaan 16 kappaleen ensimmäinen virke. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Lausuntoluonnos hyväksyttiin äänin 19-6, (- tyhjiä). 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ps, kd. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.9.2019 (liikenneneuvosto 20.9.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-270467
NEUVOSTORAPORTTI; Liikenneneuvosto 20.9.2019
A 12
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Sanna
Marin
Avustajinaan:Osastopäällikkö, ylijohtaja Laura VilkkonenNeuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi 
Merkittiin raportti saapuneeksi- liikenneneuvosto 20.9.2019 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 2.-3.12.2019 (liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto /liikenne, televiestintä 2.-3.12.)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Sanna
Marin
Avustajinaan:Osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäminiseriöNeuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, liikenne- ja viestintäministeriö 
Ministeri Marin esitteli neuvoston kokouksen asialistan. 
- A-kohdat 
LIIKENNE. 
- Maantieliikenne: asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (U63/2017 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 68/2019 vp) asialistalla. 
Todettiin, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa eduskunnan kannan edellä 6 §:ssä. 
-Horisontaaliset asiat: Liikennepaketti III - Asetus toimenpiteiden yksinkertaistamisesta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamiseksi (U 68/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 68/2019 vp) asialistalla. 
- Horisontaaliset asiat: Digitaaliset liikennepalvelut ihmisille: seuraavat askeleet kohti kestäviä eurooppalaisia ratkaisuja 
- Maantieliikenne: Liikkuvuuspaketti I - Direktiivi eurovinjetistä annetun direktiivin 1999/62 (tiemaksudirektiivi) (U38/2017 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 68/2019 vp) asialistalla. 
- Ilmailu: Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuus (U54/2013 vp) 
- Muut asiat: a) Käsiteltävinä olevat säädösehdotukset - Direktiivi vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta, b) Kolmas tieliikenteen turvallisuutta koskeva maailmanlaajuinen konferenssi (Tukholma, 19.–20. helmikuuta 2020) ja c) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
TELEVIESTINTÄ. 
- Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (U 19/2017 vp, UJ 17/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 68/2019 vp) asialistalla. 
- Euroopan unioni eettisen tietojen käytön keskuksena 
- Päätelmät 5G-verkon merkityksestä Euroopan taloudelle ja 5G-verkkoon liittyvien turvallisuusriskien lieventämisestä (E 134/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 68/2019 vp) asialistalla. 
- Muut asiat: a) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus - Asetus Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta, b)Datatalouskonferenssi (Helsinki, 25.–26. marraskuuta 2019), c) Digitaalisen hallinnon konferenssi (Helsinki, 22. lokakuuta 2019) ja d) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
Puheenvuoron asialistasta käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Ranne, Wallinheimo ja Essayah. Ministeri Marin vastasi puheenvuoroihin. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
14
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.-8.10.2019 (oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.10.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-274363
EU; OSA; Oikeus-ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.10.2019, oikeusasiat
A 14
EUN-raportti EDK-2019-AK-272590
OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.10.2019 Luxemburgissa; Sisäasiat
B 14
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Henriksson avustajinaan:yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, oikeusministeriöEU-asiantuntija Johanna Isoaho, oikeusministeriöOhisalo avustajinaan:ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriöerityisasiantuntija Riikka Rytkönen, sisäministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi Oikeus-ja sisäasioiden neuvosto 7.-8.10.2019 
Raportointi valmis. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous (OSA; Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 2.-3.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Anna-Maja
Henriksson
ministeri
Maria
Ohisalo
Henriksson avustajinaan:yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, oikeusministeriöEU-asiantuntija Johanna Isoaho, oikeusministeriöOhisalo avustajinaan:ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriöerityisasiantuntija Riikka Rytkönen, sisäministeriö 
Ministerit Ohisalo ja Henriksson esittelivät neuvoston kokouksen asialistan. 
SISÄASIAT 
- A-kohta 
- Muut asiat: käsiteltävinä olevat säädösehdotukset 
- Terrorisminvastaisen työryhmän antama päivitys yhteistyön lisäämisestä terrorismin torjunnasta vastaavien viranomaisten välillä 
- EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan tulevaisuus 
- EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuus 
- Tietojärjestelmien yhteentoimivuus – täytäntöönpano 
- Eurooppalaisen raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen täytäntöönpano 
- Muut asiat: a) Radikalisoitumisen torjuntaa koskeva EU:n yhteistyömekanismi, b) Puheenjohtajan raportti oikeuden ja turvallisuuden alalla saavutetusta edistyksestä, c) Salzburgin ministerikonferenssi (Wien, 6. ja 7. marraskuuta 2019), d) EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasiainministerien kokous (Washington DC, 11. joulukuuta 2019), e) Oikeus- ja sisäasioita käsittelevä EU:n ja Länsi-Balkanin alueen ministerifoorumi (Skopje, 18. ja 19. marraskuuta 2019) ja f) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
OIKEUSASIAT. 
- Asetus asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta (U 77/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 67/2019 vp) asialistalla. 
- Asetus todisteiden vastaanottamista koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta (U76/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 67/2019 vp) asialistalla. 
- Muut asiat: Käsiteltävinä olevat säädösehdotukset 
- Ympäristörikos - Lopullinen kertomus kahdeksannesta keskinäisestä arviointikierroksesta 
- Päätelmät uhrin oikeuksista (E 28/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 67/2019 vp) asialistalla. 
- Päätelmät säilöönotolle vaihtoehtoisista toimenpiteistä (E28/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston asialistalla. 
- Päätelmät siviilioikeudellisen yhteistyön tulevaisuudesta 
- Digitaalinen oikeus: sähköinen todistusaineisto: a)Neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksesta sähköisen todistusaineiston saatavuudesta yli rajojen ja b)Budapestin yleissopimuksen toista lisäpöytäkirjaa koskevat neuvottelut (E 131/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 67/2019 vp) asialistalla. 
- EPPO: Euroopan syyttäjänviraston perustaminen (U 64/2013 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 67/2019 vp) asialistalla. 
- Muut asiat: a) Tietojen säilyttäminen rikollisuuden torjuntaa varten Kesäkuussa annettujen neuvoston päätelmien jatkotoimet, b) Puheenjohtajan raportti oikeuden ja turvallisuuden alalla saavutetusta edistyksestä, c) EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasiainministerien kokous (Washington DC, 11. joulukuuta 2019), d) Oikeus- ja sisäasioita käsittelevä EU:n ja Länsi-Balkanin alueen ministerifoorumi (Skopje, 18. ja 19. marraskuuta 2019), e) Konferenssi: EU:n perusoikeuskirja 10 vuotta (Bryssel, 12. marraskuuta 2019) ja f)Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
Puheenvuoron asialistasta käytti ed. Biaudet. Ministerit Henriksson ja Ohisalo sekä EU-asiantuntija Isoaho vastasivat puheenvuoroon. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 7.-8.11.2019 (euroryhmä, ECOFIN 7.-8.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-asiakirjaluonnos EDK-2019-AK-270064
ECOFIN -neuvosto 8.11.2019, Bryssel
A 16
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo, valtiovarainministeriöfinanssineuvos Susanna Ikonen, valtiovarainministeriöneuvotteleva virkamies Minna Upola, valtiovarainministeriöerityisavustaja Niina Nurkkala, valtiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi Ecofin-neuvosto 8.11.2019 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
17
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.-5.12.2019 (euroryhmä, ECOFIN 4.-5.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo, valtiovarainministeriöfinanssineuvos Susanna Ikonen, valtiovarainministeriöneuvotteleva virkamies Minna Upola, valtiovarainministeriöerityisavustaja Niina Nurkkala, valtiovarainministeriö 
Ministeri Lintilä esitteli ECOFIN- ja euroryhmän kokouksen asiat. 
ECOFIN:  
2. A-kohtien luettelo 
3. (mahd.) Valmisteverot - Alkoholiveron rakennedirektiivin muutosehdotus (U 63/2018 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 70/2019 vp) asialistalla. 
4. Pankkiunionin vahvistaminen 
5.Muut asiat: a) Direktiivi tuloverotietojen ilmoittamisesta ja b) Nykyiset rahoituspalvelulainsäädännön ehdotukset 
6. (mahd.) Päätelmät energiaverotuksesta 
7. Päätelmät Euroopan kehitysrahoituksen finanssiarkkitehtuurin parantamisesta 
8. ECOFIN ilmastotyöohjelma 
9. Neuvoston ja komission yhteinen lausuma ”Stablecoin”-virtuaalivaroista 
10. Neuvoston päätelmät strategisista prioriteeteista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta (E 42/2019 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 70/2019 vp) asialistalla. 
11. Päätelmät pääomamarkkinaunionin syventämisestä (E 72/2015 vp, E 66/2017 vp) 
Valiokunta käsitteli asiaa EU-neuvoston (EUN 70/2019 vp) asialistalla. 
12. Kestävän rahoituksen agenda 
13. Järjestämättömien lainojen käsittelyä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toimeenpano 
14. Neuvoston päätökset ja suositukset vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpanosta 
15.Muut asiat 
EU:n luettelo veroasioissa yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista 
EURORYHMÄ 
- Kreikka - 4. tiukennetun valvonnan raportti  
- Kypros - ohjelman jälkeinen valvonta 
- Espanja - ohjelman jälkeinen valvonta 
- Euromaiden alustavien talousarviosuunnitelmien arviointi sekä euroalueen budjettitilanne ja näkymät kokonaisuutena 
- Euroryhmän työohjelma alkuvuodelle 2020 
Euroryhmä laajennetussa kokoonpanossa: 
- Raportin valmistelu valtioiden päämiehille - EMU:n syventäminen (U 5/2018 vp, U 85/2018 vp, U 86/2018 vp, U 7/2018 vp, E 80/2017 vp, E 115/2017 vp, E 45/2019 vp) 
Puheenvuoron käytti puheenjohtaja Hassi sekä ed. Essayah ja Östman. 
Todettiin, että suuri valiokunta on ottanut EMU:n syventämiseen kantaa lausunnoissaan SuVL 9/2017 vp, SuVL 2/2018 vp, SuVL 4/2018 vp, SuVL 8/2018 vp, SuVL 9/2018 vp ja SuVL 1/2019 vp sekä kannanotoissaan SuVEK 8/2018 vp ja SuVEK 10/2019 vp. Lisäksi todettiinn, että suuri valiokunta hyväksyi asiassa U 85/2018 vp lausunnon SuVL 3/2019 vp edellä 10 §:ssä ja asiassa E 45/2019 vp lausunnon SuVL 4/2019 vp edellä 11 §:ssä. 
Ed. Essayah esitti ed. Östmanin kannattamana, että neuvottelutavoitteeksi tulee ottaa Suuren valiokunnan lausuntoihin Kristillisdemokraattien jättämien eriävien mielipiteiden sisältö. Ratkaisut eivät myöskään saa vaarantaa kansallista budjettisuvereniteettia, kasvattaa Suomen vastuita eikä vaarantaa Suomen Kreikka-vakuuksia. Ehdotusta ei otettu käsiteltäksi päätösvallan puuttumisen vuoksi. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
18
Euroopan unionin neuvoston kokous (energianeuvosto 24.9.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-261622
Energianeuvosto 24.9.2019
A 18
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi Energianeuvosto 24.9.2019 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
19
Euroopan unionin neuvoston kokous 4.12.2019 (Energianeuvosto 4.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 19
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
20
Muut asiat
- COSAC-pj kokous, 19.-20.1.2020, Zagreb, Kroatia ( Pj. Hassi, vkn Saramo) 
- European Parliamentary Week ja Art. 13 konferenssi, Bryssel, 18.-19.2.2020 (Valtuuskunta 2 SuV, 2 VaV ja 2 TaV jäsentä sekä valiokuntaneuvos) 
21
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 4.12.2019 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 16.48