Pöytäkirja
SuVP
32
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 4.12.2019 klo 13.00—13.52
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
2. varapuheenjohtaja
Merja
Kyllönen
vas (11, 12, 13, 14, 15) (10 osittain)
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk () (9, 10 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (13, 14, 15) (12 osittain)
jäsen
Olli
Immonen
ps (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (5 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (11, 12, 13, 14, 15) (10 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd (11) (10, 12 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Lulu
Ranne
ps (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) (3 osittain)
jäsen
Iiris
Suomela
vihr (11, 12, 13, 14, 15) (10 osittain)
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr (13, 14, 15) (12 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok
varajäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
varajäsen
Matias
Mäkynen
sd
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Jenna
Simula
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd (11, 12, 13, 14, 15) (10 osittain)
varajäsen
Ben
Zyskowicz
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15) (9, 12 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 19 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallinnolliset asiat
Esityslistan liite EDK-2019-AK-277841
PPK_73_2019.pdf
liite A 3
Esityslistan liite EDK-2019-AK-278336
PPK_74_2019.pdf
liite B 3
Todettiin, että ed. Erkki Tuomioja on vapautettu suuren valiokunnan varajäsenyydestä 29.11.2019. 
Todettiin, että ed. Matias Mäkynen on valittu suuren valiokunnan varajäseneksi täysistunnossa 3.12.2019. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 4
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-277900
Perusmuistio: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi ympäristövaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 5
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278110
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (COM(2019) 599)
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 6
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278112
Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU; OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Valtioneuvoston E-selvitys
A 7
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278309
Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 8
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278338
Bulgariaa ja Romaniaa koskevan yhteistyö- ja seurantamekanismin raportit 22.10.2019; komission suositus mekanismin lopettamisesta Bulgarian osalta
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 
9
Euroopan unionin neuvoston kokous 24.10.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 24.10.2019 (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka))
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 9
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Krista
Kiuru
ministeri
Thomas
Blomqvist
ministeri
Timo
Harakka
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
10
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.-10.12.2019 (työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 9.-10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 10
Valmistelu 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ministeri
Krista
Kiuru
ministeri
Thomas
Blomqvist
ministeri
Timo
Harakka
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriöjohtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ministeri Kiuru, ministeri Blomqvist, ministeri Harakka ja ministeri Pekonen esittelivät neuvoston kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät ed. Biaudet ja Essayah. Ministeri Blomqvist ja ministeri Harakka vastasivat puheenvuoroihin. 
a) (mahd.) A-kohtien hyväksyminen  
Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo b) Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) TERVEYSMuut kuin lainsäädäntöasiatHyvinvointitalous – seuraavat toimet terveyteen investoimiseksi hyvinvointitalouden keskeisenä osanaEurooppalainen lääkepolitiikka – tiiviimpi yhteistyö ja koordinointi lääkkeiden saatavuuden parantamiseksiMuut asiata) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Asetus terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisestab) Terveyden tila EU:ssac) Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/746 täytäntöönpanon tilanned) Puheenjohtajavaltio Suomen järjestämien konferenssien tuloksete) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelmaTIISTAI 10. JOULUKUUTA 2019 (klo 10.00)TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKAMuut kuin lainsäädäntöasiatSukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen tulevaisuudessa EU:ssaPäätelmät sukupuolten tasa-arvoa noudattavista talouksista EU:ssa: Pekingin toimintaohjelman 25 täytäntöönpanovuoden arviointi – jatkotoimetPäätelmät työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n uudesta strategiakehyksestä: työterveyden ja -turvallisuuden tehostaminen EU:ssaPäätelmät osallistavista työmarkkinoista: haavoittuvassa asemassa olevien työllistymisen parantaminenEU:n sosiaalisäännöstön tulevaisuus – työllisyys ja työmarkkinasuhteetTyöllisyyskomitean arviointi nuorisotakuun täytäntöönpanosta – keskeiset viestitMuut asiata) Käsiteltävänä oleva säädösehdotus(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)Päätös julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta b) Neuvoston suositus sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannaltac) Puheenjohtajavaltion konferenssitd) Asuntotilanne EU:ssae) Miehet ja pojat mukaan perheväkivallan ehkäisyyn, vastavuoroisen oppimisen seminaari f) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
11
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.11.2019 (Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-277934
Yleisten asioiden neuvosto 19.11.2019
A 11
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
12
Euroopan unionin neuvoston kokous 10.12.2019 (yleisten asioiden neuvosto 10.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 12
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
avustajinaan:yksikön päällikkö Satu KeskinenEU-erityisasiantuntija Heli SiivolaEU-erityisasiantuntija Henriikka Leppovaltioneuvoston kanslia 
Ministeri Tuppurainen esitteli neuvoston kokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kiljunen, Kalmari ja Essayah. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Lainsäädäntökäsittelyt 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 
Muut kuin lainsäädäntöasiat 
12. ja 13. joulukuuta 2019 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelu: Päätelmät 
Eurooppa-neuvoston jatkotoimet 
Eurooppalainen ohjausjakso 2020 – etenemissuunnitelma 
Lainsäädäntötyön suunnittelu – komission vuoden 2020 työohjelma ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu 
Unionin arvot Unkarissa / SEU 7 artiklan 1 kohdan mukainen perusteltu ehdotus 
Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
13
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.12.2019 (ulkoasiainneuvosto 9.12.2019)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 13
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
14
Muut asiat
European Parliamentary Week ja Art. 13 konferenssi, Bryssel, ti 18.- ke 19.2.2020 (Valtuuskunta 2 SuV, 2 VaV ja 2 TaV jäsentä sekä valiokuntaneuvos) 
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 11.12.2019 klo 13.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 3.1.2020 15.57